På kva måtar offentleggjer Skatteetaten skattelistene?

Skattelistene blir berre offentleggjorde på skatteetaten.no. Der ligg dei i eitt år – fram til neste års skattelister blir lagde ut.