Rettsgebyr

Sats

  • Skriv ut

Rettsgebyr er eit grunngebyr for å rekne ut betaling for visse tenester i offentleg verksemd.

Satsen gjeld for inntektsåret 2017

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

 Beløp
½ gonger rettsgebyret kr 524,50
1 rettsgebyr kr 1 049
2 gonger rettsgebyret kr 2 098
8 gonger rettsgebyret kr 8 392
15 gonger rettsgebyret kr 15 735

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.