Bestill skattelister

  • Skriv ut

Her kan pressen fra 14. september bestille skattelister for inntektsåret 2015.

For inntektsåret 2015 kan pressen bestille to typer skattelister:

  • Skatteliste for personlige skattytere (inkluderert kvartalsvise oppdateringer).
  • Skatteliste for upersonlige skatteytere (aksjeselskaper mv.) (oppdateres ikke).

Skattelistene omfatter hele landet, det er ikke anledning til å bestille fylkesvise lister.

Skattedirektoratet vil fortløpende effektuere bestillinger av skattelister for inntektsåret 2015 så snart den enkelte bestiller er godkjent. 

Bekreftelse på godkjent bestilling, recordbeskrivelser, nødvendig informasjon om testfiler, krypteringsnøkler samt produksjonsdata blir sendt ut fortløpende.

Skattelistene for inntektsåret 2015 offentliggjøres 14. oktober 2016, ca. to dager etter at skatteoppgjøret er klart for alle skattytere. 

Skattelistene ligger på skatteetaten.no frem til neste års skattelister legges ut.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

  • navn 
  • fødselsår
  • postnummer og poststed
  • skattekommune
  • nettoinntekt
  • nettoformue
  • utliknet skatt

Vedlegg

Oversikt over medier som har søkt og fått godkjent tilgang til skattelistene for 2015 (PDF)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.