Hvordan registreres fødeland og fødested i folkeregisteret

  • Skriv ut

I folkeregisteret er det et eget felt for registrering av personers fødeland og sted. Første gang en person blir registrert i folkeregisteret, registreres dette på grunnlag av de opplysninger som står i fødselsmelding eller innflyttingsmelding.

Opplysninger om fødested og fødeland er i hovedprinsippet statisk informasjon som ikke er gjenstand for endring. Dette betyr at navn på land eller kommune kan være et historisk navn. Feks. for personer der fødelandet er Sovjetunionen, kan dette ikke endres til Russland.

Dersom en person født i utlandet er registrert med fødeland eller fødested "ukjent" i folkeregisteret, kan skattekontoret registrere opplysninger om fødeland eller fødested med bakgrunn i det utlendingsmyndighetene har registrert.

For fødsler som finner sted i Norge er det lege/jordmor som melder fra til folkeregisteret om fødekommune og fødested (sykehus). Er du imidlertid født i et annet land enn Norge og skal bosette deg her, skal du opplyse om fødeland og fødested i innflyttingsmeldingen. Hvis fødested ikke er oppgitt i flyttemeldingen, blir feltet for fødested stående blankt i folkeregisteret.

Personer født i andre land og senere flytter til Norge

Dersom en person født i utlandet er registrert med fødeland eller fødested "ukjent" i folkeregisteret, kan skattekontoret registrere opplysninger om fødeland eller fødested med bakgrunn i det utlendingsmyndighetene har registrert.

Hvis du er utenlandsk statsborger, kan opplysninger om fødested bare endres i folkeregisteret til det som utlendingsmyndighetene har registrert. 

Norske statsborgere født i utlandet kan også selv henvende seg til skattekontoret for å få korrigert opplysninger om fødested eller fødeland. Utenlandsk fødselsattest må fremlegges og attesten må oppfylle kravene i forskrift til folkeregisterloven, kapittel 8 om krav til dokumentasjon for registrering av rettslige og faktiske forhold som har funnet sted i utlandet.

For personer født i såkalte "gruppe 2-land" kan skattekontoret endre fødeland og fødested bare med bakgrunn i det utlendingsmyndighetene har registrert. "Gruppe 2-land" er:

Afrika:  Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo (RC), Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, og Zimbabwe

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam

Europa: Kosovo

Personer som er adoptert fra utlandet

Opplysning om fødested og fødeland registreres på grunnlag av det som er opplyst i innflyttingsmeldingen. Adoptivbarn kan dokumentere fødested ved å fremlegge  adopsjonspapirer. Dette gjelder imidlertid bare for utenlandske adopsjoner som er gyldige i Norge, dvs. der det foreligger forhåndssamtykke eller readopsjon.

Skatt nord  kan for øvrig etterregistrere opplysninger om fødested og fødeland for utenlandskadopterte  i de tilfeller dette fremgår av adopsjonsmeldingen.

Folkeregisteret sletter ikke fødested

Folkeregisteret har ikke slettet opplysninger om fødested til noen personer som er registrert i folkeregisteret. Alle som er registrert med fødeland og fødested, vil fortsatt ha dette registrert.

Fødested i pass

Du kan få norsk pass selv om du kun har registrert fødeland i folkeregisteret. Fødeland vil da fremgå av passet, uten henvisning til det eksakte stedet du ble født.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.