Ledelsen i Skatteetaten

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. Regionene er underlagt Skattedirektoratet og ledes av regiondirektører.

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet består av:

  • Det strategiske direktoratet, som har den sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten
  • Skatteetatens IT - og servicepartner, som er Skatteetatens leverandør innenfor IT og administrative tjenester.

 

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Nina Schanke Funnemark

Assisterende skattedirektør

Jan M. Magnus

Direktør
Rettsavdelingen

Jan Christian Sandberg

Direktør
Innovasjons- og utviklingsavdelingen

Øivind Strømme

Direktør
Regionavdelingen

Johan Ronæs

Direktør
Skatteetatens IT- og servicepartner

Christine E. Kiste

Avdelingsdirektør
Virksomhetsstab

Mariken Holter

Kommunikasjonsdirektør 
Kommunikasjonsstab

Inger Harstveit

Fungerende HR-direktør
HR-stab

Karl Olav Wroldsen

It-direktør
It-Stab

Egil Martinsen

Internasjonal direktør
Internasjonal stab

Teis Stokka

Avdelingsdirektør
Internrevisjon

Skatteetatens telefontjeneste

Skatteetatens telefontjeneste er etatens sentrale veiledningstjeneste og nås via ett felles telefonnumer for hele landet: 800 80 000. Tjenesten er underlagt Skattedirektoratet.

Ove Nyland

Direktør

 

Regionene

Skattekontorene er organisert i fem regioner. Regionene er underlagt Skattedirektoratet og ledes av regiondirektører.

Hver region er organisert i fem funksjoner: Veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkreving.

 

Ann Kjersti Kjeia Sletten

Regiondirektør
Skatt øst

Cecilie Solum

Regiondirektør
Skatt sør

Karl Husabø

Regiondirektør
Skatt vest

Rune Langsø Johansen

Fungerende regiondirektør
Skatt Midt-Norge

Rune Sørra

Regiondirektør
Skatt nord

 

Finn Ola Helleberg 

Direktør
Statens innkrevingssentral (SI)

 

Vegard Kristiansen

Direktør
Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS)

 


Torstein Fløystad

Direktør
Oljeskattekontoret (OSK)

footer/desktop/standard