Kontakt oss

Nå lurer mange på dette:

Etter at skattemeldingen din er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, selv om du kontakter oss. Hvis du har penger til gode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt skatteoppgjøret. De fleste får pengene samme dag som datoen på skatteoppgjøret, men det kan ta inntil tre uker før beløpet er på konto.

Hvis du har fått restskatt, vil du få tilsendt en faktura med betalingsinformasjon i god tid før forfallsfristen. Du kan også finne kontonummer og lage KID-nummer selv.

Hvis du ikke kan betale hele beløpet før betalingsfristen, kan du søke om en betalingsavtale. Det er bare de som oppfyller alle vilkårene, som kan få en betalingsavtale.

Du kan se, bestille og endre skattekortet ditt. Du kan ikke velge hvilken prosent du vil ha på skattekortet ditt. Prosenten blir bestemt av tallene du legger inn. Hvis du vil trekke mer skatt enn det skattekortet viser, kan du be arbeidsgiver om å gjøre det. Hvis du tjener under 65 000 kroner, kan det være du kan få frikort.

Se veiledningsvideo om skattekort.

Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd, samt annen lønns- eller pensjonsinntekt du har i tillegg til næringsinntekten, kapitalinntekter, fradrag og formue.

Se hvordan du kan søke om, betale og endre forskuddsskatten din.

Informasjon om flytting og hvordan du melder flytting – enten du skal flytte i Norge, til Norge, fra Norge eller endre postadressen din.

Viktig informasjon

Åpningstider

Åpningstid på telefon, chat og Facebook: 09:00–15:00.
Åpningstidene varierer for de ulike skattekontorene.

Du må bestille time for å besøke et skattekontor. Du kan bare bestille time for tjenester som krever at du møter personlig hos Skatteetaten.

Ring 800 80 000

Ringer du fra utlandet: +47 22 07 70 00. 

Når du ringer oss på 800 80 000, gir vi deg 3 tastevalg, med noen undervalg. Du trenger ikke vente til alle talemeldingene er lest opp før du trykker deg videre.

1-1 Skatt
1-1-1 Spørsmål om skattemeldingen og andre skattespørsmål
1-1-2 Innbetaling og utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
1-1-3 Skattekort og forskuddsskatt

1-2 Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisterspørsmål

1-3 Andre spørsmål
1-3-1 A-ordningen og lønnstilskuddsordningen
1-3-2 Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
1-3-3 Innrapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger
1-3-4 Merverdiavgift
1-3-5 Andre spørsmål

2-1 Skatt
2-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
2-1-2 Selvstendig næringsdrivende
2-1-3 Aksjeselskap og andre virksomheter

2-2 Merverdiavgift

2-3 Andre spørsmål
2-3-1 A-ordningen og lønnstilskuddsordningen
2-3-2 Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
2-3-3 Innrapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger
2-3-4 Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisteropplysnigner
1-3-5 Andre spørsmål

3-1 Skatt
3-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
3-1-2 Andre spørsmål om skatt

3-2 Merverdiavgift

3-3 Andre spørsmål
3-3-1 A-ordningen og lønnstilskuddsordningen
3-3-2 Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
3-3-3 Innrapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger
3-3-4 Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisteropplysnigner
3-3-5 Andre spørsmål

Det er gratis å ringe 800 80 000 fra fastlinje. Fra mobiltelefon gjelder prisene i ditt mobilabonnement. Du kan også ringe 22 07 70 00 til lokaltakst fra mobil i Norge.

Spør oss på Facebook

Skatten min - for privatpersoner

Skatten min Bedrift - for bedrifter

Skriv til oss

Det er mange som kontakter oss, så det tar tid før du får svar på henvendelsen din. Ring eller chat med oss for å få raskere svar.

Du kan ikke sende e-post til oss. Skal du sende oss noe, må du logge deg inn og sende en melding i Altinn eller sende i posten til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Viktig informasjon

Skattekontor

Hjelp til utenlandske arbeidstakere og arbeidsgiverne deres

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) får utenlandske arbeidstakere og arbeidsgiverne deres veiledning og hjelp med søknader. Servicesenteret har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. SUA-kontorene er åpne for timebestilling.

Statens innkrevingssentral er en del av Skatteetaten.

Statens innkrevingssentral sørger for innkreving og tvangsinnkreving i saker fra Politiet i tillegg til å kreve inn på vegne av en rekke oppdragsgivere som Lånekassen, Husbanken og Arbeidstilsynet.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 751 49 000
Postboks 455, 8601 Mo i Rana
eller logg deg inn og benytt kontaktskjemaet.

NAV innkreving er en del av Skatteetaten.

NAV innkreving sørger for å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalinger etter vedtak fra NAV.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 210 51 100
Nav innkreving, 9917 Kirkenes
eller logg deg inn og benytt kontaktskjemaet.

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Klage til Skatteetaten

Hvordan du skal gå frem for å klage avhenger av hva du skal klage på. I mange tilfeller kan du nå endre selv, i stedet for å klage.

Jobb i Skatteetaten?

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!