Kontakt oss

Nå lurer mange på dette:

Du får denne oppgaven fordi du skylder eller har skyldt penger til Skatteetaten. Oppgaven viser det du fortsatt skyldte oss per 31.12.2022, og det du betalte i renter i 2022. Beløpet blir forhåndsutfylt i skattemeldingen din som restskatt for tidligere år. 

Hvis du ønsker å betale utestående gjeld eller se hvor mye du skylder kan du logge inn på «Se dine krav og betalinger» eller bestille saldooversikt.

De fleste får et tabellkort. Hvis du for eksempel har flere arbeidsgivere eller er blitt pensjonist, skal du ha prosentkort. Du kan også selv velge å endre fra tabellkort til prosentkort.

Du kan se, bestille og endre skattekortet ditt. Du kan ikke velge hvilken prosent du vil ha på skattekortet ditt. Prosenten blir bestemt av tallene du legger inn. Hvis du vil trekke mer skatt enn det skattekortet viser, kan du be arbeidsgiver om å gjøre det. Hvis du tjener under 70 000 kroner, kan det være du kan få frikort.

Se veiledningsvideo om skattekort.

Når du begynner å ta ut pensjon er det viktig at du sjekker at informasjonen i skattekortet ditt er riktig. Hvis pensjonsinntekten ikke er lagt inn i skattekortet, må du legge den til. Hvis du tidligere har hatt lønnsinntekt og ikke skal ha det lenger, må du fjerne denne.

Hvis du skal endre forskuddsskatten for 2022 kan du endre elektronisk fram til og med 14.12.2022. Hvis du skal endre forskuddsskatten for 2022 etter denne datoen, må du fylle ut skjema RF-1102 og sende til oss via kontaktskjema eller per post. Forskuddsskatten for 2022 kan endres frem til mars 2023.

Se video om forskuddsskatt

Informasjon om flytting og hvordan du melder flytting – enten du skal flytte i Norge, til Norge, fra Norge eller endre postadressen din.

Viktig informasjon

Åpningstider

Åpningstid på telefon, chat og Facebook: 09:00–15:00.
Åpningstidene varierer for de ulike skattekontorene.

Du må bestille time for å besøke et skattekontor. Du kan bare bestille time for tjenester som krever at du møter personlig hos Skatteetaten.

Ring 800 80 000

Ringer du fra utlandet: +47 22 07 70 00. 

Når du ringer oss på 800 80 000, gir vi deg 3 tastevalg, med noen undervalg. Du trenger ikke vente til alle talemeldingene er lest opp før du trykker deg videre.

1-1 Skatt
1-1-1 Skattekort og forskuddsskatt
1-1-2 Innbetaling og utbetaling av skatt og avgift, eller skatteinnkreving
1-1-3 Andre spørsmål om skatt

1-2 Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisterspørsmål

1-3 Andre spørsmål
1-3-1 A-ordningen og lønnstilskuddsordningen
1-3-2 Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
1-3-3 Innrapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger
1-3-4 Merverdiavgift
1-3-5 Andre spørsmål

2-1 Skatt
2-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller skatteinnkreving
2-1-2 Selvstendig næringsdrivende
2-1-3 Aksjeselskap og andre virksomheter

2-2 Merverdiavgift

2-3 Andre spørsmål
2-3-1 A-ordningen og lønnstilskuddsordningen
2-3-2 Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
2-3-3 Innrapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger
2-3-4 Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisteropplysnigner
1-3-5 Andre spørsmål

3-1 Skatt
3-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller skatteinnkreving
3-1-2 Andre spørsmål om skatt

3-2 Merverdiavgift

3-3 Andre spørsmål
3-3-1 A-ordningen og lønnstilskuddsordningen
3-3-2 Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
3-3-3 Innrapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger
3-3-4 Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisteropplysninger
3-3-5 Andre spørsmål

Det er gratis å ringe 800 80 000 fra fastlinje. Fra mobiltelefon gjelder prisene i ditt mobilabonnement. Du kan også ringe 22 07 70 00 til lokaltakst fra mobil i Norge.

Spør oss på Facebook

Skatten min - for privatpersoner

Skatten min Bedrift - for bedrifter

Skriv til oss

Det er mange som kontakter oss, så det tar tid før du får svar på henvendelsen din. Ring eller chat med oss for å få raskere svar.

Du kan ikke sende e-post til oss. Skal du sende oss noe, må du logge deg inn og sende en melding i Altinn eller sende i posten til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Viktig informasjon

Skattekontor

Hjelp til utenlandske arbeidstakere og arbeidsgiverne deres

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) får utenlandske arbeidstakere og arbeidsgiverne deres veiledning og hjelp med søknader. Servicesenteret har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. SUA-kontorene er åpne for timebestilling.

Statens innkrevingssentral er en del av Skatteetaten.

Statens innkrevingssentral sørger for innkreving og tvangsinnkreving i saker fra Politiet i tillegg til å kreve inn på vegne av en rekke oppdragsgivere som Lånekassen, Husbanken og Arbeidstilsynet.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 751 49 000
Postboks 455, 8601 Mo i Rana
eller logg deg inn og benytt kontaktskjemaet.

NAV innkreving er en del av Skatteetaten.

NAV innkreving sørger for å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalinger etter vedtak fra NAV.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 210 51 100
Nav innkreving, 9917 Kirkenes
eller logg deg inn og benytt kontaktskjemaet.

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Klage til Skatteetaten

Hvordan du skal gå frem for å klage avhenger av hva du skal klage på. I mange tilfeller kan du nå endre selv, i stedet for å klage.

Jobb i Skatteetaten?

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!