Frikortet ble lest inn uten beløpsgrense - Gjelder deg som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger og har frikort med beløpsgrense

En feil i systemet til NAV har medført at frikortet ble lest inn uten beløpsgrense. Det vil si at utbetaling av dagpenger og arbeidsavklaringspenger har blitt utbetalt uten skattetrekk, også etter at beløpsgrensen er nådd. Du finner mer info på NAV sine sider.

footer/desktop/standard