Rollen som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du et ekstra ansvar for dine ansatte. Du defineres som arbeidsgiver dersom du utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse.

Dine plikter som arbeidsgiver

Når du blir arbeidsgiver må du sette deg inn i hvordan du trekker skatt og sender inn opplysninger til Skatteetaten.

Ansetter du noen må du:

 • Skrive arbeidskontrakt

  • Skrive arbeidskontrakt og innhente skattekort elektronisk.

 • Melde den ansatte inn i Aa-registeret

  • Du melder ansatte inn og ut i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) når du sender inn a-meldingen.
  • Rapporterer du ansatte til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR), skal du ikke informere om dette arbeidsforholdet i A-meldingen og merke de ansatte med uten arbeidsforhold.

 • Betale arbeidsgiveravgift

  • Betale arbeidsgiveravgift av lønnen til dine ansatte. Arbeidsgiveravgiften har forskjellige avgiftssatser, avhengig av hvor i landet den ansatte er bosatt.

 • Betale inn skattetrekk

  • Betale inn skattetrekket. Skatten som du har trukket fra de ansattes lønn, skal du overføre til en egen skattetrekkskonto. Alternativt kan du sørge for en bankgaranti for beløp.
  • Skattetrekket skal innbetales 6 ganger pr. år. 

Du er arbeidsgiver når du

 • betaler ut lønn eller annen godtgjørelse. Det betyr at dersom det er du som betaler lønnen så er det også du som er arbeidsgiveren.
 • eller en annen (fullmektig) betaler på vegne av deg, men du har den økonomiske risikoen.
 • som privatperson engasjerer noen til for eksempel vedlikeholdsarbeid eller hagearbeid i hjemmet eller på hytta, kan du ha plikter som arbeidsgiver. For private arbeidsgivere gjelder forenklede regler.

I enkeltpersonforetak er du ikke ansatt i din egen virksomhet. Har du ansatte utover deg og andre i din egen familie, er du arbeidsgiver.

Hvis du arbeider i ditt eget aksjeselskap, blir du regnet som en ansatt og arbeidsgiver.