Bruke utenlandsregistrert bil i Norge

Finn ut om du har lov til å bruke utenlandsregistrert bil i Norge.

Viktig informasjon

For flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina og som har med seg sin utenlandsregistrerte bil, er det gjort tilpasninger i regelverket for innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert bil i Norge.

Hovedregelen er:

  • Hvis du kan dokumentere at du har fast oppholdssted utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge, kan du innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert bil i Norge uten å betale avgifter.
  • Hvis du har fast oppholdssted i Norge, kan du bare bruke utenlandsregistrert kjøretøy i visse tilfeller.

Du må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene.

Det kan være vanskelig å vite hva som gjelder deg. Du kan svare på 2-8 spørsmål for å finne ut hvilke regler du skal forholde deg til:

Mer om temaet

Du må i utgangspunktet ta med deg bilen når du reiser ut av Norge. Du kan imidlertid la bilen stå igjen i inntil 6 uker per 12 måneder. Slik etterlatelse forutsetter at du fremdeles oppfyller vilkårene for bruk av utenlandsregistrert bil i perioden bilen står igjen i Norge.

De kjøretøyene som omfattes av regelverket er blant annet personbil, varebil, bobil, motorsykkel og ATV. I tillegg omfattes tilhengere og campingvogner alene eller i kombinasjon med bil.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for å bruke utenlandsregistrert bil i Norge. Dersom du ikke følger reglene må du betale avgifter, og du kan risikere å bli ilagt tilleggsskatt.

Veiviseren gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på.

For utfyllende informasjon om regelverket for bruk av utenlandsregistrert bil i Norge, kan du lese her: