Er jeg næringsdrivende?

Når du er å regne som næringsdrivende er ikke klart definert i loven. Hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet.

Få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende

I vår veiviser kan du svare på inntil fem spørsmål, og få et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke.

Hjelpen er beregnet på deg som selger varer, tjenester, blogger, driver med e-sport (gamer) eller driver med utleie i små skala.

For å fastslå om du driver næringsvirksomhet må man vurdere om din virksomhet: 

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Oppstartsperiode

  • Før det første året en økonomisk aktivitet anses som skattepliktig virksomhet, kan du ha en oppstartsperiode på inntil 5 år.
  • Skatteetaten stiller krav til dokumentasjon av kostnader og inntekter.
  • For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må du fylle ut skjemaet RF-1298 Oppstart av virksomhet for hvert aktuelle år. Skjemaet leverer du i skattemeldingen sammen med den første næringsspesifikasjonen etter oppstart av virksomheten.

Arbeidstaker eller næringsdrivende

I enkelte sammenhenger må du vurdere om du er arbeidstaker eller næringsdrivende. Dette har betydning for hvordan utbetalingen for utført oppdrag skal behandles.

Eksempler

Se eksempler på hvordan hobbyer kan bli en næringsvirksomhet:

Salg og tjenester på internett

Internett som markedsplass kan også gi inntekter du må skatte av. 

Småjobber og tjenester

Inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne, og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere skal få inntekt som ikke skal skattlegges.