Skjema

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. 

Logg inn og fyll ut RF-1086:

Endre og lever aksjonærregisteroppgaven

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Euronext Securities, tidligere Verdipapirsentralen (VPS), står for innrapporteringen. Da står de for innrapporteringen. Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven.

Ikke godkjent aksjonærregisteroppgave

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088).

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger, og de vil ikke ha leveringsfritak for skattemeldingen. Skattepliktig må selv beregne og føre opp alle skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapet må levere aksjonærregisteroppgaven innen fristen 31. januar

Om dere ikke leverer opplysninger i tide, må selskapet betale tvangsmulkt til oppgaven blir levert.

Hjelp til utfylling

Du kan også se filmer som viser eksempler på hvordan du fyller ut en aksjonærregisteroppgave: