Internasjonale studenter – studere og jobbe i Norge

Her finner du informasjon om hva du må gjøre når du kommer til Norge for å studere og eventuelt jobbe. 

Det kan hende at du må bestille time hos Skatteetaten for å melde flytting og få et identitetsnummer. Dette avhenger av statsborgerskapet ditt.

Når du er statsborger i et nordisk land - Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island

Hvis du skal være i Norge i 6 måneder eller mer, må du bestille time for å melde flytting. Hvis flyttemeldingen din blir godkjent, får du et fødselsnummer. Et fødselsnummer er et norsk identitetsnummer som følger deg hele livet.

Hvis du skal være i Norge i mindre enn 6 måneder og ikke skal jobbe, er det ikke Skatteetaten som skal bestille et identitetsnummer til deg. I så fall må en annen virksomhet eller myndighet bestille identitetsnummer.

 

Som statsborger i et nordisk land, kan du jobbe i Norge.

Du må ha et skattekort for å betale skatt. Hvis du allerede har et norsk identitetsnummer, kan du søke om skattekort på nett. Hvis du ikke har et norsk identitetsnummer, må du bestille time hos Skatteetaten for å søke om skattekort.

Du finner informasjon om rettighetene du har når du jobber i Norge på Arbeidstilsynet sine sider.

Se filmer på flere språk om skatt i Norge.

Når du er statsborger i et EU/EØS-land

Du må registrere deg hos politiet. Bestill time via UDI. Hvis du er i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, må du velge Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) når du velger kontor.

Skal du være i Norge i 6 måneder eller mer?

Du må bestille time når du skal melde flytting til Norge hvis du skal være i Norge i 6 måneder eller mer. Hvis flyttemeldingen din blir godkjent, får du et fødselsnummer. Et fødselsnummer er et norsk identitetsnummer som følger deg hele livet.

Hvis du allerede har bestilt time hos politiet for å registrere deg

Hvis du har bestilt time ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, sjekk timebekreftelsen du har fått, da trenger du ikke bestille time hos Skatteetaten. Du blir overført til Skatteetaten når du har hatt time hos politiet. Du må ha med deg leiekontrakt, ferdig utfylt RF-1401 Melding om flytting til Norge i tillegg dokumentene du har med til timen din hos politiet

Hvis du ikke har bestilt time ved et SUA-senter, må du bestille time for å møte opp hos Skatteetaten.

Hvis du skal være i Norge i mindre enn 6 måneder og ikke skal jobbe, er det ikke Skatteetaten som skal bestille et identitetsnummer til deg. I så fall må en annen virksomhet eller myndighet bestille identitetsnummer.

 

Som statsborger i et EU/EØS-land, kan du jobbe i Norge.

Du må søke om et skattekort.

Du må ha et skattekort for å betale skatt. Hvis du allerede har et norsk identitetsnummer, kan du søke om skattekort på nett. Hvis du ikke har et norsk identitetsnummer, må du bestille time hos Skatteetaten for å søke om skattekort.

Du finner informasjon om rettighetene du har når du jobber i Norge på Arbeidstilsynet sine sider.

Se filmer på flere språk om skatt i Norge.

Når du er statsborger i et land utenfor EU/EØS

Du må bestille time til politiet via UDI sin søknadsportal for å registrere deg og få oppholdskort. Dette må du gjøre rett etter du kommer til Norge. UDI gir beskjed til oss når du har fått en oppholdstillatelse for å studere. Du trenger derfor ikke bestille time hos Skatteetaten.

Du får et brev

Du får et brev av oss når vi har behandlet saken din. Hvis du har fått en tillatelse som student som varer mer enn 9 måneder, blir du registrert som bosatt i Norge og du får et fødselsnummer. Et fødselsnummer er et norsk identitetsnummer som følger deg hele livet. Hvis du ikke har fått en tillatelse som student på over 9 måneder, får du mer informasjon om hva du skal gjøre i brevet.

 

Som statsborger i et land utenfor EU/EØS, må du først sjekke om du kan jobbe i Norge.

Hvis du kan jobbe i Norge, må du ha et skattekort for å betale skatt. Hvis du allerede har et norsk identitetsnummer, kan du søke om skattekort på nett. Hvis du ikke har et norsk identitetsnummer, må du bestille time hos Skatteetaten for å søke om skattekort.

Du finner informasjon om rettighetene du har når du jobber i Norge på Arbeidstilsynet sine sider.

Se filmer på flere språk om skatt i Norge.