Bestill time hos Skatteetaten

Du kan bare bestille time for tjenester som krever at du møter personlig hos Skatteetaten.

Det vil si at du bare kan bestille time hvis du skal

  • melde flytting til Norge
  • melde gjeninnflytting til Norge
  • søke om skattekort for første gang som utenlandsk statsborger
  • erklære farskap. I de fleste tilfeller kan du også erklære farskap digitalt på nav.no
  • på ID-kontroll for å bekrefte identiteten din eller for å reaktivere d-nummeret ditt
Viktig informasjon

Hvis du trenger hjelp til noe annet, kan du chatte med oss eller ringe oss på 800 80 000. Hvis du ikke får løst saken din over telefon, kan veileder bestille time for deg. Hvis du trenger en attest, kan du bestille attest på våre nettsider.

Hvis du ikke kan møte til tiden du har fått, kan du endre eller avbestille timen.