Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bestill tid

Du kan kun bestille time på et åpent kontor dersom du har behov for en tjeneste som krever personlig oppmøte. For alle andre tjenester må du kontakte oss i andre kanaler. Chat, telefon 800 80 000 og Facebook er de raskeste måtene å få tak i oss på.

Vekterstreiken påvirker åpningstiden på enkelte skattekontor

Vekterstreiken som pågår gjør at enkelte skattekontor er stengt for timebestilling, eller ikke har åpent for timebestilling alle dager. Hvilke kontorer som er berørt, ser du når du bestiller tid.

Du skal bestille time og møte opp hvis du skal:

 • Søke om skattekort for første gang – kun utenlandske statsborgere
 • Melde flytting til Norge – norske og utenlandske statsborgere
 • ID-kontroll – gjelder deg som har fått norsk ID-nummer uten oppmøte på skattekontoret
 • Gjennomføre DNA-test
 • Bekrefte farskap
For å kunne møte på et skatte- eller SUA-kontor må du ha oppholdt deg i Norge de siste 10 dagene. Unntak finnes for land med lav smittespredning.

Det vil kun være mulig for de som har avtalt time å komme inn på kontoret.

 

Er du utenlandsk arbeidstaker og du kan besøke oss i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Kirkenes, kan du bestille tid på et SUA-kontor (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere).

Når du har fått time - husk å ta med:

 • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn
 • Dokumentasjon som gjelder din sak. 
  Eksempel på dokumentasjon kan være:
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud.
  • Kontrakt for kjøp av bolig eller leie av bolig i minst seks måneder
  • Registreringsbevis fra politiet eller gyldig oppholdskort
  • Driver du egen næringsvirksomhet må du ha med bekreftelse på dette
 • Elektronisk ID hvis du har, for eksempel bankID, bankID på mobil eller minID.

Endre eller avbestille

Hvis du ikke kan møte til tiden du har fått, kan du endre eller avbestille timen.