Mottatt faktura for forskuddsskatt?

Hvis du har mottatt faktura for forskuddsskatt og det er noe som ikke stemmer, kan du selv logge inn, sjekke og endre forskuddsskatten for 2023.

Dette må du gjøre hvis du har fått faktura

Hvis du har fått forskuddsskatt, og ikke har hatt det tidligere, kan det være fordi vi har beregnet høyere skatt i skattekortet enn arbeidsgiver kan trekke fra lønnen eller pensjonen din.

Sjekk disse tallene:

  • Inntekt
  • Renteinntekter
  • Formue
  • Gjeld
  • Gjeldsrenter

Du må endre skattekortet hvis tallene er feil.

Hvis inntekten eller formuen din blir lavere eller høyere enn forventet bør du endre tallene i skattekortet ditt slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt.

Du må anslå så godt du kan hvor mye inntekt og formue du kommer til å få i år. Hvis du er usikker på hvor mye du forventer å ha i renteinntekter eller gjeldsrenter i år, kan du ta kontakt med banken din og spørre.

Hvis du endrer beløpene i skattekortet, vil også forskuddsskatten endre seg. Du kan se beregnet forskuddsskatt i skattekortet.

Hvis forskuddsskatten er riktig, men du vil betale mindre forskuddsskatt og få høyere skattetrekk på lønn, kan du selv endre fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk.

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten og formuen din fra skattemeldingen din for 2021 for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.

Rentenivået i 2021 var veldig lavt. Rentene har økt i 2022 og vil mest sannsynlig øke i 2023. For noen vil det derfor være en stor endring i tallene vi har lagt inn i skattekortet ditt for 2023.

Eksempel – Når du har renteinntekter
I 2021 hadde du 100 000 kroner i banken og fikk i snitt 0,15 prosent i rente. Det ga deg 150 kroner i renteinntekter. For å ta hensyn til at rentene har økt, vil skattekortet du har fått for 2023 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 1 300 kroner.

Hvis du hadde 1 million kroner i banken i 2021 og renten i snitt var 0,4, ville renteinntektene dine vært 4 000 kroner. Basert på økningen av renten vil skattekortet ditt for 2023 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 34 640 kroner.

Sjekk at tallene stemmer med dine forventninger. Du må endre skattekortet hvis tallene er feil.

Fakturaen du har fått er for én termin, det vil si at den er ¼ av den totale forskuddsskatten det er beregnet at du skal betale i år.

Hvis du endrer tallene i skattekortet, vil forskuddsskatten endre seg. I skattekortet kan du se forskuddsskatten som er beregnet. Etter at du har endret skattekortet, kan du selv endre beløpet på fakturaen i nettbanken din til ¼ av den nye, beregnede forskuddsskatten. Du vil ikke få en ny faktura fra oss.

Hvis forskuddsskatten er endret til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.

Eksempel – Redusere forskuddsskatten
Du har fått faktura på forskuddsskatt på 25 000 kroner. Du sjekker skattekortet ditt og ser at beregnet forskuddsskatt for hele året er 100 000 kroner. Du ser også at renteinntektene dine er satt for høyt, og justerer de ned. Ny beregnet forskuddsskatt blir 60 000 kroner.

Fakturaen du allerede har fått er for 1. termin, det vil si ¼ av totalbeløpet, og er basert på det du først fikk beregnet i forskuddsskatt

Siden du har fått ny beregnet forskuddsskatt, kan du endre beløpet på fakturaen i nettbanken til ¼ av 60 000 kroner, altså 15 000 kroner.

Viktig informasjon

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.