Tema og fradrag

Hjelp til å få fradragene du har krav på og til å få en riktig skattemelding.

Fradragsveilederen

Fradragsveilederen gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra.

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

footer/desktop/standard