Nytt skattekort for 2023

Du må sjekke at tallene stemmer. Arbeidsgiver henter skattekortet. 

Viktig informasjon

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.