For deg som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger og har frikort med beløpsgrense

En feil i systemet til NAV har medført at frikortet ble lest inn uten beløpsgrense. Det vil si at utbetaling av dagpenger og arbeidsavklaringspenger har blitt utbetalt uten skattetrekk, også etter at beløpsgrensen er nådd. Noen mottakere av andre ytelser med frikort er også berørt. Du finner mer info på NAV sine sider.

Tema og fradrag

Hjelp til å få fradragene du har krav på og til å få en riktig skattemelding.

Fradragsveilederen

Fradragsveilederen gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra.

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

Datoer og frister

Skattekalender for lønnstakere og pensjonister

footer/desktop/standard