Nye skattekort og skattetrekksmelding for 2019

Fra 14. desember 2018 legger vi ut skattekortet og sender ut skattetrekksmeldingen for 2019.

Før denne dato kan du ikke gjøre endringer i skattekortet for 2019.

Tema og fradrag

Hjelp til å få fradragene du har krav på og til å få en riktig skattemelding.

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

footer/desktop/standard