Nytt skattekort for 2020

Fra mandag 16. desember kl 08:00 kan du sjekke eller bestille skattekort for 2020. 

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.