Nytt skattekort for 2023

Hugs å kontrollera tala. Arbeidsgivaren hentar skattekortet ditt. 

Endre forskotsskatten for 2022?

Søknad om å endre forskotsskatten for 2022 kan du anten senda per post ved å fylla ut og senda skjema RF-1102 eller logga inn og skriva til oss. Forskotsskatten for 2022 kan du endre fram til mars 2023.

Viktig informasjon

Når livet endrar seg vil ofte også skatten endrast

Endringar i familiesituasjonen, bustad, jobb og utdanning påverkar både frådrag du har rett på og kor mykje som vert trekt i skatt.