Nytt skattekort for 2020

Frå mandag 16. desember kl 08:00 kan du kontrollere og bestille nytt skattekort for 2020. 

Når livet endrar seg vil ofte også skatten endrast

Endringar i familiesituasjonen, bustad, jobb og utdanning påverkar både frådrag du har rett på og kor mykje som vert trekt i skatt.