A-meldinga

A-meldinga er ei månadleg melding til NAV, SSB og Skatteetaten om inntekt, arbeidsforhold og forskotstrekk, i tillegg til arbeidsgivaravgift og finansskatt for verksemda.