Skatt for person

Når du har jobb, må du ha eit skattekort eller frikort. Året etter får du skattemeldinga, som er førehandsutfylt med kor mykje skatt du skulle betalt. Du må sjekke og sjå om alt er riktig.

Etter at du har levert skattemeldinga di, må vi behandle den og lage eit skatteoppgjer. I skatteoppgjeret står det kor mykje pengar du får igjen (til gode) eller kor mykje du må betale (restskatt).

Viktig informasjon

Når livet endrar seg vil ofte også skatten endrast

Endringar i familiesituasjonen, bustad, jobb og utdanning påverkar både frådrag du har rett på og kor mykje som vert trekt i skatt.