Berekn skatten din

Skattekalkulatoren hjelper deg å rekne ut kva skatten din blir. Du kan rekne ut for 2023 og for tidlegare år for å sjå kva skatteoppgjeret kan bli.

Du må velja 2022, dersom du skal sjå på tala for skattemeldinga du skal leverer i 2023.

Du loggar ikkje inn for å bruke skattekalkulatoren, men vel inntektsåret du vil berekne skatten din for, og fyller ut anteken inntekt, formue og frådrag. Då får du estimert kva skatten din blir.

Skattekalkulatoren tek ikkje omsyn til

Berekninga er berre eit estimat på kva skatten blir. 

Her får du innsyn i kva for opplysningar arbeidsgivaren din har sendt til oss.

Se en film om foreløpig skatteberegning. Filmen viser hvorfor du ikke kunne få foreløpig skatteberegning i skattemeldingen din, og hva du kan gjøre for å beregne foreløpig skatt selv.

Noen få leverer fremdeles skattemelding i gammelt format i Altinn. 
Se en film som viser hvordan du kan få foreløpig skatteberegning når du leverer i Altinn.