Berekn skatten din

Skattekalkulatoren hjelper deg å rekne ut kva skatten din blir. Du kan rekne ut for 2019 og for tidlegare år for å sjå kva skatteoppgjeret kan bli.

Du logger ikke inn for å bruke skattekalkulatoren, men velger inntektsåret du vil beregne skatten din for, og fyller ut antatt inntekt, formue og fradrag. Da vil du få estimert hva skatten din blir.

Skattekalkulatoren tar ikke hensyn til:

Beregningen er kun et estimat på hva skatten vil bli. 

Husk at skattemeldingen for inntektsåret 2019 leveres i 2020. Du må derfor beregne skatt for 2019 dersom du skal se på tallene for skattemeldingen i 2020.