Skatteoppgjer

Etter at du har levert skattemeldinga di, må vi behandle ho og lage eit skatteoppgjer. I skatteoppgjeret står det kor mykje pengar du får igjen (til gode) eller kor mykje du må betale (restskatt). Kor lang tid dette tar, varierer.

Dei fleste får skatteoppgjeret i juni. Nokon får det tidlegare, medan andre får det mellom august og november.