Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hvordan du legger til inntekt, gjeld, eiendeler eller formue i utlandet

Se en film som viser hva du må gjøre for å oppgi verdier som mangler i den forhåndsutfylte skattemeldingen, som inntekt, gjeld, eiendeler eller formue i utlandet: