Skatt når du har inntekter og eiendeler i utlandet. Skatt når du flytter til eller fra Norge

Her får du informasjon om skatt og hva du må gjøre når du bor i Norge og har inntekt, gjeld eller formue i utlandet, og hva du må gjøre med skatten når du flytter til eller fra Norge.