Nå moderniserer vi merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i 2023. I løpet av moderniseringsprogrammet kommer ny registreringsløsning for å bli mva-registrert og ny mva-melding. Forslag om ny salgs- og kjøpsmelding blir også sendt ut på høring.

Les mer om modernisering av merverdiavgiftsområdet