Mva-melding: Se, endre og levere

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Ny mva-melding for alminnelig næring og primærnæring i 2022

Når du skal levere mva-meldinger for alminnelig næring eller primærnæring for perioden etter 1. januar 2022, gjør du dette i en ny rapporteringsløsning som skal sikre en enklere, raskere og mer riktig rapportering. Du kan fortsatt levere mva-meldingen fra regnskapssystemer som er lagt til rette for dette.

Se video: Slik fyller du ut mva-meldingen – steg for steg

Du fyller bare ut det som gjelder for virksomheten

Den nye mva-meldingen er fleksibel, og du rapporterer bare det som er relevant for virksomheten. Når du fyller ut mva-meldingen, legger du til kjøp og salg i den rekkefølgen som passer deg.

Mva-meldingen er basert på SAF-T-standarden

For å gjøre det så enkelt som mulig å fylle ut mva-meldingen, har vi kategorisert SAF-T-kodene inn i mva-koder. Et eksempel på en mva-kode er Salg og uttak av varer og tjenester (høy sats). Mva-kodene skal gjøre det enklere for deg som ikke bruker regnskapssystem å finne fram til riktig SAF-T-kode. Dette er SAF-T-koder

Mva-koder erstatter poster

Når du leverer mva-melding i nytt format, skal du bruke mva-koder. Se oversikt over hvilke mva-koder som tilsvarer postene fra den gamle mva-meldingen.

Finn ut hva som gjelder for deg: