Mva-melding: Sjå, endre og levere

Alle verksemder som er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når mva-meldinga er riktig utfylt, viser ho kor mykje meirverdiavgift verksemda skal betale til staten, eller staten skal betale til verksemda.

Finn ut kvar du skal levere mva-meldinga