Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1306

Kontaktskjema

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å sende inn henvendelser til Skatteetaten.

 

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Dersom du ikke har e-ID, kan du i noen tilfeller motta besvarelsen som brevpost.

Dette skjemaet er definert med rettigheter, det vil si at innsendt henvendelse, mottakskvittering og svar ikke vil kunne sees i Altinn av andre enn deg selv.