Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema

Sámegiel skovit

Dás oainnát skovi ja dieđuid sámegillii. 

Sáhtát maiddái čuojahit telefonnummarii 800 80 000 vuossárggas bearjadahkii gaskal dii 09 ja 15.30. 

Samiske skjemaer for skattemeldingen 2019 er under utarbeidelse.