Min skatt

Min skatt er ei innlogga side som gir deg oversikt over skatten din.

Logg inn for å sjå skatten din:

Sjå Min skatt

Du kan sjå: 

 • skattekort
 • skattemelding - når ho er klar
 • skatteoppgjeret - når det er klart 
 • betalingsinformasjon og korleis du betaler restskatt og andre krav
 • kva kontonummer vi har registrert på deg
 • oversikt over inntekter og arbeidsforhold

Tjenester du kan nå via Min skatt er:

 • Skattekort - det arbeidsgivar trekker deg i lønn no
 • Skattemelding - ei oversikt over dine inntekter, frådrag, formue og gjeld
 • Skattemelding - søka om utsett frist for levering av skattemelding
 • Skattemelding - send inn nye opplysninger
 • Skatteoppgjeret - resultatet av skattemeldinga - restskatt eller pengar igjen
 • Tilganger - du kan gi andre tilgang til å sjå eller endre i skatteforholda dine