Identitetsnummer

I Noreg bruker vi identitetsnummer for å identifisere personar som har ei tilknyting til landet.

Mange offentlege og private verksemder krev at du har eit norsk identitetsnummer for å få tilgang til tenestene deira. Du må til dømes ha eit norsk identitetsnummer for å opne ein bankkonto.

Det finst to typar identitetsnummer: fødselsnummer og d-nummer.