Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bedrift og organisasjon

Betalingsutsettelse for merverdiavgift

Har du problemer med å betale merverdiavgift på grunn av koronasituasjonen, kan du søke om utsettelse.

Skattemelding for næringsdrivande

Leveringsfristen for skattemelding for næringsdrivande er utsett frå 31. mai til 31. august. Ektefellar til dei som har utsett frist har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.

Det er ikkje mogleg å søke om ytterleg utsetjing. Vi oppmodar likevel næringsdrivande til å rapportere pliktige opplysningar så tidleg som mogleg.

Logg inn og sjå skattemeldinga for næringsdrivande i innboksen din

Sjå skattemeldinga