Kontakt oss

No lurer mange på dette

Du får denne oppgåva fordi du skuldar eller har skulda pengar til Skatteetaten. Oppgåva viser det du framleis skulda oss per 31.12.2022, og det du betalte i renter i 2022. Beløpet blir førehandsutfylt i skattemeldinga di som restskatt for tidlegare år. 

Viss du ønskjer å betale uteståande gjeld eller sjå kor mykje du skuldar, kan du logge inn på «Se dine krav og betalinger» eller bestille saldoutskrift.

Dei fleste får eit tabellkort. Har du til dømes fleire arbeidsgivarar eller er blitt pensjonist, skal du ha prosentkort. Du kan også sjølv velje å endre frå tabellkort til prosentkort.

Du kan sjå, bestille og endre skattekortet ditt. Du kan ikkje velje kva prosent du vil ha på skattekortet. Prosenten blir bestemt av tala du legg inn. Viss du vil trekkje meir skatt enn det skattekortet viser, kan du be arbeidsgivar om å gjere det. Dersom du tener under 70 000 kroner, kan det vere du kan få frikort.

Sjå rettleiingsvideo om skattekort.

Når du byrjar å ta ut pensjon, er det viktig at du sjekkar at informasjonen i skattekortet er riktig. Viss pensjonsinntekta ikkje er oppførtlagt inn i skattekortet, må du leggje det til. Viss du tidlegare har hatt lønnsinntekt og ikkje skal ha det lenger, må du fjerne denne.

Dersom du skal endre forskottsskatten for 2022, kan du endre elektronisk fram til og med 14.12.2022. Viss du skal endre forskottsskatten for 2022 etter denne datoen, må du fylle ut skjema RF-1102 og sende det til oss via kontaktskjema eller per post. Du kan endre forskottsskatten for 2022 fram til mars 2023.

Sjå video om forskottsskatt.

Informasjon om flytting og korleis du melder flytting – anten du skal flytte i Noreg, til Noreg eller frå Noreg, eller viss du skal endre postadresse.

Viktig informasjon

Opningstid

Opningstid på telefon, chat og Facebook: 09:00–15:00.
Opningstidene varierer for dei ulike skattekontora.

Du må bestille time for å besøkje eit skattekontor. Du kan berre bestille time for tenester som krev at du møter personleg hos Skatteetaten.

Chat med oss

Ring 800 80 000

Ringer du frå utlandet: +47 22 07 70 00. 

Åpningstider på telefon: 09:00 til 14:30 på kvardagar. 

Det er gratis å ringe 800 80 000 frå fastlinje. Frå mobiltelefon gjeld prisane i ditt mobilabonnement. Du kan og ringe 22 07 70 00 til lokaltakst frå mobil i Noreg.

Når du ringer oss på 800 80 000, får du 3 tasteval. Du treng ikkje vente til alle talemeldingane er lese opp før du trykker deg vidare.

1-1 Skatt
1-1-1 Skattekort og forskotsskatt
1-1-2 Innbetaling og utbetaling av skatt og avgift, eller skatteinnkreving
1-1-3 Andre spørsmål om skatt

1-2 Flytting, ekteskap, namn og andre folkeregisterspørsmål

1-3 Andre spørsmål
1-3-1 A-ordninga og lønnstilskotordninga
1-3-2 Køyretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
1-3-3 Rapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysningar
1-3-4 Meirverdiavgift
1-3-5 Andre spørsmål

2-1 Skatt
2-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller skatteinnkreving
2-1-2 Sjølvstendig næringsdrivande
2-1-3 Aksjeselskap og andre verksemder

2-2 Meirverdiavgift

2-3 Andre spørsmål
2-3-1 A-ordninga og lønnstilskotordninga
2-3-2 Køyretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
2-3-3 Rapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysningar
2-3-4 Flytting, ekteskap, namn og andre folkeregisteropplysningar
1-3-5 Andre spørsmål

3-1 Skatt
3-1-1 Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, eller andre spørsmål om skatteoppkreving
3-1-2 Andre spørsmål om skatt

3-2 Meirverdiavgift

3-3 Andre spørsmål
3-3-1 A-ordninga og lønnstilskotordninga
3-3-2 Køyretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt og andre avgifter
3-3-3 Rapportering av grunnlagsdata/tredjepartsopplysningar
3-3-4 Flytting, ekteskap, namn og andre folkeregisteropplysningar
3-3-5 Andre spørsmål

Det er gratis å ringe 800 80 000 fra fastlinje. Fra mobiltelefon gjelder prisene i ditt mobilabonnement. Du kan også ringe 22 07 70 00 til lokaltakst fra mobil i Norge.

Spør oss på Facebook

Facebooksida "Skatten min" svarer vi på spørsmål frå deg som er privat lønnstakar eller pensjonist, om skatt, folkeregister, med meir.

Facebooksida "Skatten min Bedrift" svarer vi på spørsmål frå enkeltpersonføretak (ENK) om skatt.

 

Skriv til oss

Det er mange som kontakter oss, så det tar tid før du får svar på henvendelsen din. Ring eller chat med oss for å få raskere svar.

Du kan ikke sende e-post til oss. Skal du sende oss noe, må du logge deg inn og sende en melding i Altinn eller sende i posten til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Viktig informasjon

Skattekontor

Hjelp til utanlandske arbeidstakarar og arbeidsgivarane deira

På Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar (SUA) får utanlandske arbeidstakarar og arbeidsgivarane deira rettleiing og hjelp med søknader. Servicesenteret har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. SUA-kontora opnar for timebestilling.

 

Statens innkrevingssentral er ein del av Skatteetaten. Vi sørger for innkreving og tvangsinnkreving i saker frå Politiet i tillegg til å krevja inn på vegner av ei rekke oppdragsgivarar som Lånekassen, Husbanken og Arbeidstilsynet.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 751 49 000
Postadresse: Postboks 455, 8601 Mo i Rana
eller på kontaktskjemaet

NAV innkreving er ein del av Skatteetaten. Vi sørger for å krevja inn underhaldbidrag og feilutbetalingar etter vedtak frå NAV.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 210 51 100
Postadresse: Nav innkreving, 9917 Kirkenes
eller benytte kontaktskjemaet

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkrevjaroppgavene som kommunen har hatt tidlegare. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Klage til Skatteetaten

Hvordan du skal gå frem for å klage avhenger av hva du skal klage på. I mange tilfeller kan du nå endre selv, i stedet for å klage.

Jobb i Skatteetaten?

Vil du jobbe i ein alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklande fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgåver? Velkommen til Skatteetaten!