Kontakt oss

No lurer mange på dette:

Vi sender framleis ut skatteoppgjer løpande til og med 25. november. Då skal alle ha fått skatteoppgjeret for 2020.

Når skatteoppgjeret ditt er klart, får du eit varsel om dette.

Vi kan dessverre ikkje gi deg ein konkret dato for når du får oppgjeret ditt, sjølv om du kontaktar oss.

Viss du har pengar til gode, vil du få desse utbetalt kort tid etter at du har fått skatteoppgjeret.

Om du oppdagar feil i skatteoppgjeret ditt, skal du i dei fleste tilfelle endre skattemeldinga di og sende den inn på nytt.

Sjekk om du kan endre sjølv eller om du må sende inn klage.

Viss du har fått restskatt, får du tilsendt ein faktura med betalingsinformasjon i god tid før forfallsfristen. Du kan også finne kontonummer og lage KID-nummer sjølv.

Viss du ikkje kan betale restskatten din til forfall, kan du søkje om ein betalingsavtale via vårt elektroniske søknadsskjema. Vi kan ikkje innvilge betalingsavtale over telefon. Du må sende søknaden skriftleg og han må vere dokumentert. For å få innvilga søknad må du oppfylle alle vilkåra.

Informasjon om flytting og korleis du kan gjere det – anten du skal flytte i, til eller frå Noreg, eller viss du skal endre postadresse

Før de giftar dykk, må de oppgi informasjon til Skatteetaten slik at vi kan sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Dette gjeld anten de skal gifte dykk i Noreg eller gifte dykk i utlandet.

Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Åpningstider

Åpningstid på telefon, chat, kontorer og Facebook: 09:00 – 15:00.

Du kan bare bestille time for tjenester som krever at du møter personlig hos Skatteetaten. Du må forhåndsbestille time.

 

Chat med oss

Ring 800 80 000

Ringer du frå utlandet: +47 22 07 70 00. 

Åpningstider på telefon: 09:00 til 15:30 på kvardagar. 

Fredag 30. april er opningstida utvida til klokka 09.00–20.00

Det er gratis å ringe 800 80 000 frå fastlinje. Frå mobiltelefon gjeld prisane i ditt mobilabonnement. Du kan og ringe 22 07 70 00 til lokaltakst frå mobil i Noreg.

Når du ringer oss på 800 80 000, får du 3 tasteval. Du treng ikkje vente til alle talemeldingane er lese opp før du trykker deg vidare.

  • Tast 1 om du er privatperson 
  • Tast 2 om du er næringsdrivande 
  • Tast 3 om du er revisor, rekneskapsførar, advokat og oppgåvegivar

Det er gratis å ringe 800 80 000 fra fastlinje. Fra mobiltelefon gjelder prisene i ditt mobilabonnement. Du kan også ringe 22 07 70 00 til lokaltakst fra mobil i Norge.

Spør oss på Facebook

Facebooksida "Skatten min" svarer vi på spørsmål frå deg som er privat lønnstakar eller pensjonist, om skatt, folkeregister, med meir.

Facebooksida "Skatten min Bedrift" svarer vi på spørsmål frå enkeltpersonføretak (ENK) om skatt.

 

Skriv til oss

Du kan ikke sende e-post til oss. Skal du sende oss noe, må du logge deg inn og sende en melding i Altinn eller sende i posten til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Viktig informasjon

Skattekontor

Fleire skattekontor opna 2. juni for ID-kontroll og farskapserklæring. Hugs at du må bestilla tid på førehand. Andre skattekontor er framleis stengde inntil vidare. SUA-kontora er opne.

Hjelp til utanlandske arbeidstakarar og arbeidsgivarane deira

På Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar (SUA) får utanlandske arbeidstakarar og arbeidsgivarane deira rettleiing og hjelp med søknader. Servicesenteret har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. SUA-kontora opnar for timebestilling.

 

Statens innkrevingssentral er ein del av Skatteetaten. Vi sørger for innkreving og tvangsinnkreving i saker frå Politiet i tillegg til å krevja inn på vegner av ei rekke oppdragsgivarar som Lånekassen, Husbanken og Arbeidstilsynet.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 751 49 000
Postadresse: Postboks 455, 8601 Mo i Rana
eller på kontaktskjemaet

NAV innkreving er ein del av Skatteetaten. Vi sørger for å krevja inn underhaldbidrag og feilutbetalingar etter vedtak frå NAV.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 210 51 100
Postadresse: Nav innkreving, 9917 Kirkenes
eller logge deg inn og benytte kontaktskjemaet.

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkrevjaroppgavene som kommunen har hatt tidlegare. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Klage til Skatteetaten

Hvordan du skal gå frem for å klage avhenger av hva du skal klage på. I mange tilfeller kan du nå endre selv, i stedet for å klage.

Jobb i Skatteetaten?

Vil du jobbe i ein alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklande fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgåver? Velkommen til Skatteetaten!