Finn ditt skattekontor og bestill time

Du må bestille time for å møte opp hos Skatteetaten. Du kan berre bestille time for tenester som krev at du møter personleg hos Skatteetaten.

Dersom du ikkje kan møte til timen du har bestilt, kan du endre eller avbestille han.