Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Kjøp fra utlandet

Når du kjøper varer fra utlandet må du betale merverdiavgift og eventuelle andre avgifter.

Hvis du er en privatperson eller din virksomhet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, betaler du toll, særavgifter og merverdiavgift i forbindelse med kjøpet.

  • Hvis du handler på nett, betaler du ofte til den som frakter varen for deg.
  • Hvis du frakter varen selv, betaler du til Tolletaten ved å gå på rød sone. Les mer om rød sone på toll.no.

Avgift på kjøp fra utlandet

Du må betale merverdiavgift og eventuelle andre avgifter på varer du kjøper fra utlandet.

I 2020 ble 350-kronersgrensen fjernet for alle varer. Det er etablert en overgangsordning som gjør at varer under 350 kroner er fritatt fra deklarasjonsplikten i overgangsperioden. Det er likevel mva på alle varer fra første krone etter 1.4.2020.

Hva betyr dette for deg som handler i utenlandske nettbutikker.

Når du kjøper:

Næringsmidler er for eksempel mat, godteri, brus, helsekost eller andre kosttilskudd, proteinpulver, krydder eller te.

Kjøper du disse varene over nett, må du betale merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll for varene fra første krone. Avgiftene vil bli ilagt når varene ankommer grensen til Norge. 

I praksis vil fraktselskapet kunne beregne og betale avgiftene på vegne av deg. Dette gjør de basert på informasjon om pakken og innholdet som avsenderen er forpliktet til å merke sendingen med. Det vil sannsynligvis påløpe et gebyr fra fraktselskapet for dette. Det varierer når fraktselskapene krever inn gebyr og avgift.

Særavgiftspliktige varer er for eksempel sjokolade- og sukkervarer, tobakksvarer samt alkoholholdige drikkevarer og brus, lettbrus, saft og lignende.

Kjøper du disse varene over nett, må du betale merverdiavgift og særavgifter og eventuell toll for varene fra første krone. Du kan lese mer om næringsmidler over, og hvilke andre varer dette gjelder for.

Du må betale merverdiavgift fra første krone på varer du kjøper fra en utenlandsk nettbutikk. På varer under 3000 kroner er det nettbutikken som er ansvarlig for å kreve inn avgiften når du betaler. Det blir med andre ord som å handle i norske butikker.

Dette gjelder ikke næringsmidler eller særavgiftspliktige varer som er beskrevet over.

Internasjonale nettbutikker har plikt til å registrere seg slik at det gjør det mulig for dem å kreve inn merverdiavgift og sende varer til Norge. Forsendelser som er merket med at mva er betalt, skal ikke fortolles på grensen, og det blir dermed billigere å få varen inn til Norge.

Det er ikke forbudt for norske forbrukere å handle i nettbutikker som ikke er registrerte. I tilfeller vil mva og eventuell toll bli beregnet og ilagt når varen passerer grensen til Norge. I praksis vil fraktselskapet kunne beregne og betale avgiftene på vegne av deg. Dette gjør de basert på informasjon om pakken og innholdet som avsenderen er forpliktet til å merke sendingen med. Det vil sannsynligvis påløpe et gebyr fra fraktselskapet for dette. Det varierer når fraktselskapene krever inn gebyr og avgift.

Noen varer er forbudt å importere, eller har restriksjoner knyttet til seg. Hos Tolletaten kan du finne hvilke varer dette gjelder.

For varer med verdi over 3000 kroner vil merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll bli beregnet og ilagt når varen passerer grensen til Norge. I praksis vil fraktselskapet kunne beregne og betale avgiftene på vegne av deg. Dette gjør de basert på informasjon om pakken og innholdet som avsenderen er forpliktet til å merke sendingen med. Det vil sannsynligvis påløpe et gebyr fra fraktselskapet for dette. Det varierer når fraktselskapene krever inn gebyr og avgift.

På Tolletatens sider kan du lese mer om fortollingsreglene.

Når du importerer og registrerer et kjøretøy i Norge, skal du blant annet betale engangsavgift. Les mer om hvordan du importerer bil og andre kjøretøy.

Når du skal:

Hvis du mener det er gjort feil ved fortollingen, slik at tolldeklarasjonen er feil, kan du henvende deg til Tolletaten eller til speditøren (den som frakter varen for deg).

Eksempler på dette er at varen er fortollet med feil verdi, feil mottaker eller feil mva-sats.

Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, eller du har betalt mva to ganger, kan du søke om å få tilbakebetalt toll og avgifter.

Hvis du som forbruker har blitt belastet merverdiavgift (mva) to ganger for samme vare, for eksempel både ved kjøpet og ved innførsel til Norge, kan du få refundert én av avgiftsileggelsene

Hvis du mener Tolletaten har krevd inn for mye avgifter, kan du sende Skatteetaten en klage.

For bedrifter

Hvis du er en bedrift som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal du betale merverdiavgift til Skatteetaten. Du skal også betale til Skatteetaten de særavgiftene du er registrert for.

Slik skal merverdiavgifts- og særavgiftsregistrerte bedrifter betale og beregne avgifter.