Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Mine opplysninger i Folkeregisteret

Her kan du se hvilke opplysninger vi har om deg i Folkeregisteret, og du kan endre de hvis det er noe feil.

Her finner du blant annet:

  • navn og adressen(e) du har i Folkeregisteret
  • fødselsnummeret ditt
  • når og hvor du er født
  • litt informasjon om dine foreldre, eventuelle barn og ektefelle