Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Mine opplysninger i Folkeregisteret

Her kan du se hvilke opplysninger vi har om deg i Folkeregisteret, og du kan endre de hvis det er noe feil.

Her finner du blant annet:

  • navn og adressen(e) du har i Folkeregisteret
  • fødselsnummeret ditt
  • når og hvor du er født
  • litt informasjon om dine foreldre, eventuelle barn og ektefelle