Mi side

På Mi side finn du opplysningar om deg sjølv og om skatten din. Du finn også innboksen din med meldingar, brev og fakturaer frå oss.

Du kan også logge deg inn på Mi side for verksemda di, dersom du har ei rolle eller du har rettar som er registrerte i Altinn eller i Brønnøysundregistera. Her får du oversikt over fristar, oppgåver og krav som verksemda di har.

Logg inn:

Mi side

Privatpersonar

For privatpersonar finn du:

  • Kontaktinformasjonen din og opplysningar om deg som er registrerte i Folkeregisteret
  • Informasjon om skatten din, mellom anna skattekort, skattemelding og skatteoppgjer
  • Kontonummeret du har registrert hos oss
  • Innboksen din med fakturaer, meldingar og brev frå Skatteetaten og Folkeregisteret

Verksemder

For verksemder finn du:

  • Kontaktinformasjon og nøkkelopplysningar
  • Fristar og oppgåver for verksemda di
  • Påminningar om skattar og avgifter som verksemda di må betale
  • Oversikt over tidlegare inn- og utbetalingar mellom verksemda di og Skatteetaten

Du kan også endre mange av opplysningane vi har om deg og verksemda di på Mi side.