No skal du levere a-meldinga direkte på skatteetaten.no

Viss du ikkje har eit lønnssystem, skal du levere a-meldinga direkte på skatteetaten.no. Du skal ikkje levere a-meldinga i Altinn (A01).

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.