Bli elektronisk brukar

Ein elektronisk ID er eit identitetsbevis som stadfestar kven du er. Det er ein rask, effektiv og trygg måte å få tilgang til digitale tenester frå stat og kommune på.

Du kan mellom anna sjekke og levere skattemeldinga di, sjå skatteoppgjeret ditt, søkje om og endre skattekortet ditt, og endre adresse. Du kan også kommunisere med Skatteetaten og få tilgang til dokumenta dine digitalt.

Slik får du ein elektronisk ID

Du må ha eit norsk identitetsnummer (fødselsnummer eller d-nummer) for å få ein elektronisk ID. Det finst fleire typar elektroniske ID-ar. Dei vanlegaste er MinID og BankID.

 • MinID er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til dei fleste offentlege tenester.

  1. For å få MinID, må du først bestille eit aktiveringsbrev. Det vil ta nokre dagar før du får det i posten til den folkeregistrerte adressa di.
   Viss du har d-nummer, og ikkje har registrert ei norsk postadresse, vil du få aktiveringsbrevet sendt til adressa du har oppgitt i utlandet.
  2. Når du har fått aktiveringsbrevet i posten, kan du registrere ein MinID-brukar.

  Meir om registrering og innlogging med MinID.

 • BankID er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. For å bestille BankID, må du kontakte banken din.

  Meir om bestilling og innlogging med BankID.

 • Buypass ID er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert eit smartkort frå Buypass, har du ein aktiv elektronisk ID.

  Meir om bestilling og innlogging med Buypass ID.

 • Commfides er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert ein USB-pinne eller eit smartkort frå Commfides, har du ein aktiv elektronisk ID.

  Meir om bestilling og innlogging med Commfides.

For å logge inn og bruke ei digital offentleg teneste må du finne den aktuelle nettsida. Du får til dømes tilgang til informasjon om skatten din og opplysningane dine i Folkeregisteret når du loggar deg på Mi side.

Den elektroniske ID-en din er privat og det er berre du som skal bruke han. Det er viktig at du bruker ditt eige telefonnummer og di eiga e-postadresse når du opprettar ein elektronisk ID. Dersom du deler identitetsnummer og passord med venner, familie, arbeidsgivar, rekneskapsførar eller andre, kan identiteten din bli misbrukt.

Når du har ein elektronisk ID kan du

 • Sjekke kor mykje du betaler i skatt, søkje om skattekort, bestille attestar og endre adresse på Mi side.
 • Som regel sende inn søknader utan å møte hos Skatteetaten, og utan å sende dokument i posten.
 • Sleppe å vente på at skattetrekksmeldinga, skatteoppgjeret og andre dokument skal komme i posten. Du får varsel på mobil og/eller e-post når du har fått noko frå oss.
 • Ha digital dialog med Skatteetaten om ei sak, og du kan svare direkte til saksbehandlaren din via eit svarskjema.
 • Sjekke kva arbeidsgivarar rapporterer om deg, til dømes inntekta di, skattetrekket ditt og arbeidsforholda dine.

Viss du allereie har ein elektronisk ID, må du hugse å oppdatere kontaktinformasjonen din

Vi kontaktar deg på SMS eller på e-post. Du må passe på at du har registrert riktig mobilnummer og e-postadresse. Du kan også velje kva språk du ønskjer å få dokument og meldingar frå oss på.

Du har moglegheit til å reservere deg mot digital kommunikasjon.

Få ein elektronisk ID på vegner av ei utanlandsk verksemd

Dersom du ønskjer å bruke digitale tenester på vegner av ei utanlandsk verksemd, må du gjere dette:

 1. Sjekk om verksemda er registrert i Einingsregisteret eller sørg for å registrere verksemda. 
 2. Søk om d-nummer.
 3. Når du har fått d-nummer, kan du registrere ein MinID-bruker. For å få MinID må du først bestille eit aktiveringsbrev. Det vil ta nokre dagar før du får det i posten til den folkeregistrerte adressa di. Dersom du har d-nummer, og ikkje har registrert ei norsk postadresse, vil du få aktiveringsbrevet sendt til adressa du har oppgitt i utlandet.
 4. Når du har fått aktiveringsbrevet i posten, kan du registrere ein MinID-brukar.
 5. Få tildelt riktig rolle i Altinn av den som registrerte verksemda eller andre som har rettar.

 1. Sjekk om verksemda er registrert i Einingsregisteret eller sørg for å registrere verksemda.
 2. Dersom du ikkje har det, registrer ein elektronisk ID-brukar.

  MinID er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til dei fleste offentlege tenester.

  1. For å få MinID, må du først bestille eit aktiveringsbrev. Det vil ta nokre dagar før du får det i posten til den folkeregistrerte adressa di.
   Viss du har d-nummer, og ikkje har registrert ei norsk postadresse, vil du få aktiveringsbrevet sendt til adressa du har oppgitt i utlandet.
  2. Når du har fått aktiveringsbrevet i posten, kan du registrere ein MinID-brukar.

  Meir om registrering og innlogging med MinID.

  BankID er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. For å bestille BankID, må du kontakte banken din.

  Meir om bestilling og innlogging med BankID.

  Buypass ID er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert eit smartkort frå Buypass, har du ein aktiv elektronisk ID.

  Meir om bestilling og innlogging med Buypass ID.

  Commfides er ein elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester. Har du aktivert ein USB-pinne eller eit smartkort frå Commfides, har du ein aktiv elektronisk ID.

  Meir om bestilling og innlogging med Commfides.

 3. Sørg for at du får riktig rolle i Altinn. Du loggar på med den elektroniske ID-en din.