Kjøp fra utlandet

Når du importerer varer, skal du i de fleste tilfeller betale avgifter. På enkelte varer er det også toll.

Hvis du er en privatperson eller din virksomhet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, betaler du toll, særavgifter og merverdiavgift i forbindelse med innførselen.

  • Hvis du handler på nett, betaler du ofte til den som frakter varen for deg.
  • Hvis du frakter varen selv, betaler du til Tolletaten ved å gå på rød sone. Les mer om rød sone på toll.no.

350-kronersgrensen

Du skal ikke betale avgifter på sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner. Les mer om 350-kronersgrensen på toll.no.

Hvis du mener det er gjort feil ved fortollingen, slik at tolldeklarasjonen er feil, kan du henvende deg til Tolletaten eller til speditøren (den som frakter varen for deg). Eksempler på dette er at varen er fortollet med feil verdi, feil mottaker eller feil mva-sats.

Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan du søke om å få tilbakebetalt toll og avgifter.

Hvis du mener Tolletaten har krevd inn for mye avgifter, kan du sende Skatteetaten en klage.

Når du importerer og registrerer et kjøretøy i Norge, skal du blant annet betale engangsavgift. Les mer om hvordan du importerer bil og andre kjøretøy.

For bedrifter

Hvis du er en bedrift som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal du betale merverdiavgift til Skatteetaten. Du skal også betale til Skatteetaten de særavgiftene du er registrert for.

Slik skal merverdiavgifts- og særavgiftsregistrerte bedrifter betale og beregne avgifter.