Kjøp fra utenlandske nettbutikker

Synes du det er vanskelig å vite hva du må betale når du handler fra utenlandske nettbutikker? Dette må du gjøre.

Når du kjøper fra en VOEC-registrert nettbutikk

Når du handler varer for under 3000 kroner fra en nettbutikk som er registrert i VOEC-registeret, betaler du mva. når du handler.

  • Du får se totalprisen for varen når du betaler.
  • Du slipper å betale toll fordi varen får en forenklet tollbehandling.
  • Du slipper å vente ekstra på tollbehandlingen før du får varen.

VOEC (Vat on E-commerce) er en ordning som gjør det enklere for nettbutikkene å kreve inn og rapportere mva. til Norge.

350-kronersgrensen fjernes

Fra 1. januar 2024 skal du betale mva. for alle varekjøp fra utlandet, også under 350 kroner. Det gjelder også hvis du har kjøpt en vare i 2023, men får den levert i 2024.

Handler du fra en VOEC-registrert nettbutikk får du se totalprisen når du handler.

Når du kjøper fra en nettbutikk som ikke er VOEC-registrert

Hvis du handler fra utenlandske nettbutikker som ikke krever inn mva. når du kjøper varen, må du betale mva. og eventuell toll når varen kommer til Norge.

I tillegg kan transportøren som frakter varen kreve et gebyr for fortolling. 

Dette gjelder også for

  • varer med verdi over 3000 kroner
  • næringsmidler, varer med restriksjoner og varer du må betale særavgifter for

Har du betalt merverdiavgift to ganger?

Hvis du som forbruker har blitt belastet mva. to ganger for samme vare, for eksempel både ved kjøpet og ved innførsel til Norge, kan du få tilbakebetalt mva. én av gangene. 

Hvis du har kjøpt fra en VOEC-registrert nettbutikk, må du be om refusjon fra nettbutikken

Noen ganger kan det skje at nettbutikken ikke har sendt pakken på riktig måte eller at det har skjedd en annen feil som gjør at du må betale mva., toll og eventuelt gebyr fra fraktselskapet når du henter ut pakken. 

Verken Tolletaten eller Skatteetaten kan korrigere eller refundere slike beløp.

Dette må du gjøre: 

  • Ta kontakt med nettbutikken som solgte deg varen.
  • Be om å få refundert mva-beløpet du betalte da du kjøpte varen.
  • Legg ved dokumentasjon om at du har blitt belastet for mva. to ganger.

Retur av varer til nettbutikker som ikke er VOEC-registrerte

Hvis du har kjøpt feil, returnert eller reklamert på en vare du har kjøpt fra en nettbutikk som ikke er VOEC-registrert, kan du søke om å få refundert mva. du har betalt fra Skatteetaten. Du må dokumentere hva du har betalt og at varen er returnert. 

Vi refunderer ikke beløp under 100 kr. 

Les mer om refusjon, retur eller bytte av varer kjøpt fra utlandet