Retur eller bytte av varer kjøpt fra utlandet

I noen tilfeller kan du få tilbakebetalt merverdiavgift og særavgifter.

Dette gjelder ved gjenutførsel av vare i uforandret stand fordi den er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt.

Hvis du er privatperson eller en bedrift som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal du

Vi refunderer ikke beløp under 100 kroner for merverdiavgift og særavgift samlet.

Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift

Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er knyttet til fysisk innførsel og utførsel av varen. Søknaden må derfor vedlegges både innførselsdeklarasjon og utførselsdeklarasjon. Utførselsdeklarasjonen skal attesteres av transportør/tollmyndighetene i rubrikk B – Regnskapsmessige opplysninger.

Når det gjelder privatpersoner og vareverdien ikke overstiger 5 000 kroner, kan det godtas annen dokumentasjon som bekrefter at varen er sendt ut av landet. Det kan være:

  • innførselsdeklarasjon fra mottakerlandet sammen med en bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur
  • bekreftelse fra speditør eller kvittering fra Posten sammen med bekreftelse fra selger i utlandet om at varen er mottatt i retur

Hva må jeg dokumentere?

Følgende opplysninger og papirer skal være med i søknaden om refusjon:

  • navnet og adressen din
  • kort forklaring om hvorfor du søker refusjon
  • kopi av faktura
  • tolldeklarasjon (innførselsdeklarasjon) som viser at varene er fortollet. Hvis du ikke har mottatt slik deklarasjon, vil speditøren som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Har varene blitt fortollet på en samlefortolling, vil speditøren kunne gi deg nødvendig dokumentasjon om fortollingen. Du må legge denne dokumentasjonen ved søknaden.
  • dokumentasjon som bekrefter at varen fysisk har blitt sendt ut av Norge (for eksempel utførselsdeklarasjon, kvittering fra Posten eller annen speditør eller lignende)
  • dokumentasjon fra selger som bekrefter at varen er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert etter avtale (kontoutskrift, kreditnota eller annen form for bekreftelse fra selger)
  • kontonummeret ditt (for tilbakebetaling)

Eksempler

Disse eksemplene er relevante for privatpersoner og bedrifter som ikke er mva-registrert.

- Kjøp av klær fra utlandet

Du har kjøpt en jakke i utlandet, og har betalt toll og mva da du importerte. Det var noe feil med jakken og du har returnert den til selger.

For å få tilbake avgiftene du betalte må du

- Kjøp av sjokolade fra utlandet

Du har importert en del sjokolade fra Belgia til din 50-årsdag. Sjokoladen var ødelagt, så du returnerer den.

For å få tilbake avgiftene må du