Saksbehandlingstider

Vi behandler din henvendelse eller søknad så raskt som mulig. Skatteetaten får mange henvendelser og i perioder vil det kunne oppstå lengre svartid.

Her finner du forventet svartid på din henvendelse eller søknad.

Vi svarer deg i Altinn - husk å sjekke der

Vi svarer deg i Altinn. Hvis du har ventet lengre enn saksbehandlingstiden vi oppgir nedenfor, kan det være lurt å sjekke om du allerede har mottatt svar.

Du finner både Altinn-innboksen din og informasjon om noen av sakene dine ved å logge inn på Min side.

Skatt

Privatpersoner og selvstendig næringsdrivende

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 10 dager

Aksjeselskap og andre typer selskap

Manuell godkjenning: 5-10 dager

Når saken din er behandlet, vil du motta vil du motta et varsel på e-post.

Søknader for skattekort for utenlandske arbeidstakere tar ofte lengre tid. Dette er blant annet avhengig av ID-kontroll.

Skattemeldingen sendes ut på ulike dager i løpet av mars. Vi sender deg en e-post eller sms når du kan sjekke din. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode) eller hvor mye du må betale (restskatt). Hvor lang tid dette tar, varierer.

De fleste får skatteoppgjøret i juni. Noen får det tidligere, mens andre får det mellom august og november. Vi kan dessverre ikke svare på akkurat når du får ditt skatteoppgjør, men du får beskjed.

 

Saksbehandlingstiden varierer, men saker skal normalt være behandlet innen 3 måneder.

Skatteoppgjøret sendes i posten.

 

Hvis vi ikke har all informasjonen vi trenger, må vi etterspørre informasjon og dokumentasjon. Dette gjør saksbehandlingstiden lengre.

Skatteoppgjøret sendes i posten.

 

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen etter at skatteoppgjøret ble klart så kan du endre selv tre år tilbake i tid. Er det lengre tilbake i tid så må du sende klage på vedtak.

Refundert beløp blir utbetalt til kontonummeret du har registrert hos Skatteetaten.

Du kan sjekke hvilken kontonummer som er registrert, ved å logge inn på Min side.

 

Ekteskap

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 4 - 5 uker​

Hvis saken deres godkjennes automatisk, sendes svar til dere begge i Altinn med en gang. Dersom dere har reservert dere mot digital post, får dere den i posten.

Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid. Hvis vi mangler opplysninger, vil dere motta brev om dette.

Hvis utenlandsk dokumentasjon er sendt til oss for ekthetskontroll, kan saksbehandlingstiden være lengre. Se retur av originale dokumenter 

Når din sak er ferdig behandlet, sender vi ekteskapsattesten til Statsforvalteren eller UD for påføring av apostille eller legalisering. Du vil få brev fra oss når vi har gjort dette.   

 

Vigsel etter norsk rett (2 uker)

Behandlingstiden gjelder fra vi har mottatt vigselsmelding fra din vigsler. Vi sender bekreftelse på registrert vigsel til dere i Altinn.

Hvis det mangler noe i vigselsmeldingen, vil vigsler og/eller du motta brev fra oss om dette.

Vigsel etter utenlandsk rett (16 uker)

Hvis du sender inn originale dokumenter for å dokumentere utenlandsk vigsel, vil de bli kontrollert før de returneres til deg. Saksbehandlingstiden for vigsel etter utenlandsk rett inkluderer behandlingstiden for ekthetskontroll og retur av originale dokumenter.

Foreldre, barn, navn og fødselsnummer

Vi registrerer farskapet i Folkeregisteret når barnet er født og har fått tildelt fødselsnummer.

I noen tilfeller mottar du en bekreftelse, men i mange tilfeller vil farskap bli bekreftet samtidig som at navnevalget registreres. Da vil du ikke få tilsendt en egen bekreftelse på farskap i tillegg.

Hvis det er mangler i farskapserklæringen vil vi ta kontakt med deg.

Hvis du vil sjekke om farskapet er registrert, kan du logge inn på Min side.

Vi sender dere bekreftelse hvis foreldreansvaret endres på bakgrunn av en avtale om foreldreansvar mellom foreldrene.

Vi sender ikke bekreftelse hvis foreldreansvaret endres på grunn av en dom eller et vedtak hos UDI.

Hvis vi mangler dokumentasjon, vil vi kontakte dere.

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 3 uker 

For søknader som behandles automatisk vil barnets navn registreres med en gang. Saker som må vurderes av saksbehandler, tar inntil 3 uker.

Når barnets navn og fødselsnummer er registrert vil du få en bekreftelse i din innboks i Altinn.

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 4 uker 

For søknader som behandles automatisk, vil navneendringen registreres med en gang. Saker som må vurderes av saksbehandler, tar inntil 4 uker.

Når det nye navnet ditt er registrert, vil du motta en bekreftelse i din innboks i Altinn.

For status og andre spørsmål i saken må du henvende deg til passmyndigheten, for eksempel ambassaden, hvor du leverte søknad om norsk pass.

Når vi har tildelt fødselsnummer, vil vi gi beskjed til passmyndigheten. Vi sender ikke bekreftelse direkte til foreldre.

Flytte

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 6 uker 

Dersom saken din godkjennes automatisk, vil din nye adresse registreres med en gang etter flyttedato. 

Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid. 

Når din nye adresse er registrert, vil du motta kvittering til din innboks i Altinn.

Hvis du har lagt frem den dokumentasjonen vi trenger, kan vi behandle saken raskt. Du kan lese mer om hvilken dokumentasjon vi trenger i veilederen Melding om flytting til Norge.

Hvis vi ikke har all informasjonen vi trenger, må vi etterspørre informasjon og dokumentasjon. Dette gjør saksbehandlingstiden lengre. Du får beskjed fra oss hvis vi trenger noe fra deg.

Du får svar på søknaden som brev i posten. I noen tilfeller, hvis du har fødselsnummer fra før og er elektronisk bruker, får du brevet i Altinn. 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan være lengre i noen tilfeller.

Hvis flyttedatoen er fram i tid vil ikke meldingen behandles før flyttedatoen er nådd. Behandlingstiden regnes da fra flyttedato. 

Avgifter

Vraking, vrakplasser, vrakmelding: 2 uker
Vektårsavgift og døgnavgift
: 2 uker

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 3 uker

Du får svar på søknaden i virksomhetens innboks i Altinn. Som oftest tar det bare et par minutter, men av og til trenger vi mer informasjon. Da kan det ta inntil 3 uker før du får svar. 

Når du har sendt søknaden, mottar du en kvittering i Altinn. Søknaden om å bli registrert for særavgifter må være godkjent før dere starter aktiviteten deres.

 

Innbetaling og utbetaling

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 2-4 uker

Dersom søknaden din godkjennes automatisk, vil du få registrert din konto med en gang. Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid.

Juridiske avklaringer

Saksbehandlingstiden for bindende forhåndsuttalelser er 4 uker når vi har alle nødvendige opplysninger og rettsgebyret er betalt.

 

Dokumenter, utskrifter og attester

Digitale utskrifter sendes til din innboks i Altinn.

Vi sender papirutskrifter og attester til den folkeregistrerte adressen din. Postgangen kommer i tillegg til behandlingstiden.

I de tilfellene du har sendt inn originale dokumenter, vil disse bli kontrollert før vi returnerer dem til deg.

Sivilstandsattester knyttet til prøving av ekteskap blir ikke returnert.

Vi sender dokumentene til folkeregistrert adresse. Dersom den registrerte adressen er feil, vil dokumentene komme tilbake til oss, og vi vil oppbevare disse til du eventuelt ber oss om å sende dokumentene på nytt. Dersom du ikke etterspør dokumentene innen ett år, vil dokumentene bli makulert.

Vi anbefaler at du logger deg på min side og sjekker at du er registrert med korrekt bostedsadresse og eventuelt postadresse dersom denne er en annen en bostedsadressen.

Husk at du selv kan hente ut skattemelding og skatteoppgjør på Min side.

Selskap: Inntil 4 uker
Privatpersoner og enkeltpersonforetak: 4 – 6 uker

Du får attesten tilsendt i posten.

 

Du får svar på søknaden i virksomhetens innboks i Altinn. Som oftest tar det bare et par minutter, men av og til trenger vi mer informasjon.

 

Søknad om utlevering av egne eller andres folkeregisteropplysninger: Inntil 8 uker

Behandlingstiden gjelder fra vi mottar søknaden, og du får svaret i innboksen din i Altinn. Svar til utlandet sendes per post, og tiden for postgang kommer i tillegg.

Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger via rettighetspakker: Inntil 2 uker

Du får svar via Altinn. Les mer om rettighetspakker for folkeregisteropplysninger

Andre typer saker

Vi behandler mange ulike saker, også typer som ikke er nevnt i listen ovenfor. Vi får mange henvendelser, og derfor kan det ta tid å få svar fra oss.

Sjekke hvordan min sak ligger an

Vi kan dessverre ikke vite nøyaktig når akkurat din sak er ferdig. Hvis det tar unormalt lang tid å behandle saken din, eller vi trenger mer informasjon fra deg, vil vi gi deg beskjed om dette. 

Du finner både Altinn-innboksen din og informasjon om noen av sakene dine ved å logge inn på Min side.