Se skatteoppgjøret ditt

Første mulige dato for utbetaling om du har penger tilgode er 20. juni. 

Logg inn hvis du har fått varsel om at skatteoppgjøret ditt er klart:

Se skatteoppgjøret ditt

Når kommer skatteoppgjøret?

Skattemeldingene blir behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Deretter blir skatteoppgjøret gjort tilgjengelig i Altinn eller sendt deg så snart det er klart. Hvis du ønsker skatteoppgjøret sendt til din digitale postkasse, kan du selv videresende en kopi direkte fra Altinn.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon til oss. Første pulje, som er de fleste elektroniske brukere, får skatteoppgjøret sitt 20. juni. Neste mulighet er i august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 23. oktober. 

Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig i Altinn via e-post eller SMS. Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Leverte du skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Årsaker til at du ennå ikke har fått oppgjøret ditt, kan blant annet være:

 • Du er oppført med feil kontaktinformasjon og har derfor ikke fått varsel om skatteoppgjør. Sjekk dette på norge.no.
 • Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Du får oppgjøret ditt tidligst 15. august, selv om du er e-bruker. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 23. oktober.
 • Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
 • Du har levert på papir
 • Du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept), men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.
 • Du har ikke oppgitt alle nødvendige boligopplysninger i skattemeldingen din. Du kan endre/legge inn opplysninger og sende inn skattemeldingen på nytt. Du vil da kunne motta skatteoppgjøret fortere.
 • Du og ektefellen din skattlegges sammen, og din ektefelles skattemelding krever manuell saksbehandling. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
 • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et AS), og får som vanlig oppgjøret ditt til slutt; 23. oktober.
 • Din skattemelding er tatt ut i kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.

Helt generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den.

Siste halvdel i juni starter vi varsling om skatteoppgjøret. Vi varsler deg på e-post/sms når skatteoppgjøret ditt er klart. På den måten slipper du å lete og lure. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din er oppdatert - det gjør du på norge.no.

Tilgodebeløp - få igjen penger 

Det kan ta inntil 3 uker før pengene blir utbetalt. Les mer om penger tilgode.

Restskatt - må betale penger 

Hvis du betaler restskatten innen 31.mai slipper du renter på restskatten. Frist for å betale restskatten er 3 uker etter du mottok skatteoppgjøret, men tidligst 20.august. Les mer om restskatt, hvordan betale, renter med mer.

Hvis du har valgt å få tilskudd til energitiltak fra ENOVA som en del av skatteoppgjøret, vil det bli avregnet mot skatteoppgjøret ditt for i fjor. Spørsmål om ordningen rettes til ENOVA.

 • Tidligere års skatteoppgjør
  Tidligere års skatteoppgjør finner du i "Innboks" i Altinn.
 • Skatteoppgjør til avdøde
  Skatteoppgjøret sendes ut på papir dersom det er registrert en c/o adresse på den avdøde. Det legges ikke ut på Altinn. Ønsker du skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregistret etter de samme reglene som gjelder for skattemeldingen. Les her om hvordan du går frem.

footer/desktop/standard