Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Se skatteoppgjøret ditt

Når skatteoppgjøret er klart kan du se om du får penger igjen eller må betale.

Logg inn hvis du har fått varsel om at skatteoppgjøret ditt er klart:

Se skatteoppgjøret ditt

Når kommer skatteoppgjøret?

I år får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. 

Etter det fortsetter det med løpende oppgjør fra 12. august til 21. oktober. 

Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart. Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig via e-post eller SMS.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret, per telefon eller per chat.

Jeg har ikke fått skatteoppgjøret mitt

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt. For eksempel:

  • Du leverte ikke skattemeldingen før 30.april.
  • Du leverte skattemeldingen på papir
  • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende
  • Du søkte om utsettelse
  • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll

Noe er feil i skatteoppgjøret mitt

Hvis du oppdager feil i skatteoppgjøret ditt, skal du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen og sende den inn på nytt.

Tilgodebeløp - få igjen penger 

Har du penger til gode, utbetales disse innen 3 uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Restskatt - må betale penger 

Fristen for å betale restskatten er 3 uker etter du mottok skatteoppgjøret. Hvis du får skatteoppgjøret i juni, har du imidlertid frist til 20. august.

Hvis du betaler restskatten innen 31. mai slipper du renter på restskatten.

 

Hvis du har valgt å få tilskudd til energitiltak fra ENOVA som en del av skatteoppgjøret, vil det bli avregnet mot skatteoppgjøret ditt for i fjor. Spørsmål om ordningen rettes til ENOVA.

Tidligere års skatteoppgjør

Tidligere års skatteoppgjør finner du i innboksen din " i Altinn.

Skatteoppgjør til avdøde

Skatteoppgjøret sendes ut på papir dersom det er registrert en c/o adresse på den avdøde. Det legges ikke ut på Altinn. Ønsker du skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregisteret. Sammen med meldingen må det sendes skifteattest og fullmakt fra øvrige arvinger.