Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Se skatteoppgjøret ditt

Når skatteoppgjøret er klart kan du se om du får penger igjen eller må betale.

Logg inn hvis du har fått varsel om at skatteoppgjøret ditt er klart:

Se skatteoppgjøret ditt

Når kommer skatteoppgjøret mitt?

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer.

I år fikk noen lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i april og mai. De aller fleste lønnstakere og pensjonister fikk skatteoppgjøret sitt 22. juni. Etter det fortsetter vi med løpende oppgjør fra 12. august til 26. november. 

Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart. Så slipper du å lete og lure. Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig via e-post eller SMS. På samme måte som med skattemeldingen, må du vente på beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart. 

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, selv om du kontakter oss.

Jeg har ikke fått skatteoppgjøret mitt

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt. For eksempel:

  • Det er bare de som leverer ny skattemelding som kan få skatteoppgjøret før 22. juni.
  • Du leverte ikke skattemeldingen før 30.april.
  • Du leverte skattemeldingen på papir.
  • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende.
  • Du søkte om utsettelse.
  • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll.

Noe er feil i skatteoppgjøret mitt

Hvis du oppdager feil i skatteoppgjøret ditt, skal du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen og sende den inn på nytt.

Tilgodebeløp - få igjen penger 

Hvis du har penger tilgode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Det kan ta opp til 3 uker, men mange får pengene på konto samme dag.

Restskatt - må betale penger 

Hvis du får skatteoppgjøret i perioden april - juni, har du frist til 20. august. Mottar du skatteoppgjøret etter juni er fristen for å betale restskatten 3 uker etter at du mottok skatteoppgjøret.

Hvis du betaler restskatten innen 31. mai slipper du renter på restskatten.

 

Hvis du har valgt å få tilskudd til energitiltak fra ENOVA som en del av skatteoppgjøret, vil det bli avregnet mot skatteoppgjøret ditt for i fjor. Spørsmål om ordningen rettes til ENOVA.

Tidligere års skatteoppgjør

Tidligere års skatteoppgjør finner du i innboksen din " i Altinn.

Skatteoppgjør til avdøde

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding/skatteoppgjør. Ønsker man skattemeldingen/skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må skifteattest med opplysninger om eventuell fullmakt meldes til oss.