Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Klage på skatteoppgjøret

I de fleste tilfeller kan du selv endre skattemeldingen din for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage:

Mer om temaet

Klage på eiendomsskatten

Det er kun i de tilfellene der kommunene bruker Skatteetatens boligverdier som grunnlag, at eventuelle klager kan rettes til Skatteetaten. Les mer om å klage på eiendomsskatten

Klage på skatteavregningen

Eventuell klage over avregningen, for eksempel feil forskuddstrekk eller tilleggsforskudd, sendes skatteoppkreveren innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram. Det må fremkomme av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette.

Er grunnlaget for boligsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage på skatteoppgjøret be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten.