Skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende

Skattemeldingen for formues og inntektsskatt - for næringsdrivende MÅ leveres, selv om du ikke gjør endringer. Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai. 

Velg organisasjonsform

Nytt for inntektsåret

Sjekk om kommunesammeslåingen, endringer i rapportering eller nye begreper i skjemanavn gjelder deg.

Selskaper som ikke hadde noen aktivitet i 2017 må likevel levere følgende skjema

RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap, RF-1167 Næringsoppgave 2 og RF-1052 Avstemming av egenkapital

eller

Næringsrapport skatt.

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre. 

Hvis autorisert regnskapsfører eller revisor har fylt ut skattemelding som nå ligger i ”Til min behandling” i altinn.no må du fortsatt kontrollere og signere. 

Du logger deg inn åpner skattemeldingen og kontrollerer at opplysningene i skattemeldingen og vedleggene er korrekte og fullstendige. Er de det, "signerer" du og sender inn oppgavene elektronisk i altinn.

  • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.
  • Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter her.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 
Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt

footer/desktop/standard