Skattemelding for næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver, kan du fortsatt endre og levere.

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Leverer du etter fristen, kan skatten bli skjønnsfastsatt.