Skattemelding for enkeltpersonforetak

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er akkurat den samme som skattemeldingen for deg som privatperson, men du må i tillegg legge inn næringsopplysninger.

Fristen er 31. mai hvert år.

Slik leverer du skattemeldingen

Når du som er personlig næringsdrivende skal fylle ut og levere skattemeldingen din, er det flere måter å gjøre det på. Du får hjelp og veiledning underveis uansett hvordan du velger å levere skattemeldingen din.

Levere fra regnskapssystem

Hvis du bruker regnskapssystem, og dette systemet støtter innsending av skattemelding, kan du starte i regnskapssystemet ditt. Hør med leverandøren av ditt regnskapssystem hvis du lurer på noe om dette.

Enkeltpersonforetak med revisjonsplikt må levere næringsspesifikasjonen gjennom et regnskap- eller årsoppgjørssystem.

Levere fra skatteetaten.no

Mange enkeltpersonforetak kan se, endre og levere skattemeldingen sin med næringsspesifikasjon her på skatteetaten.no.


Se flere detaljer om innsendingsprosessen

Dette må du gjøre

Dette må du gjøre når du har åpnet skattemeldingen:

Vi varsler deg når skattemeldingen din er klar.

Det er flere ting som er greit å forberede før du starter:

  • Avslutt bokføringen for fjoråret, og ha grunnlaget tilgjengelig.
  • Forbered tilleggsinformasjon. Hvis enkeltpersonforetaket for eksempel eier en bil, må du registrere en del ekstra informasjon. Da må du ha kjøreboken klar.
  • Finn fram fjorårets skattemelding og næringsopplysninger hvis dette er aktuelt.

Det første som møter deg når du åpner skattemeldingen din, er en beskjed om at du må fylle ut næringsopplysninger. Vi hjelper deg i gang med dette ved å stille deg noen spørsmål.

Eksempel på hvordan en næringsspesifikasjon dukker opp i skattemeldingen

I næringsspesifikasjonen skal du oppgi alle inntekter, kostnader og eiendeler som gjelder enkeltpersonforetaket ditt. Gjeld skal du kun opplyse om hvis det er registrert på organisasjonsnummeret. Hvis gjelden er knyttet til deg som privatperson, skal den stå i skattemeldingen.

Se hvordan du fyller ut og leverer skattemelding med næringsspesifikasjon:

I skattemeldingen skal alt som gjelder deg personlig føres.

I næringsspesifikasjonen skal alt som gjelder næringsvirksomheten din tas med.

Eksempel:

Skattemeldingen: Lønnen din, huset ditt, bilen din
Næringsspesifikasjonen: Bedriftskonto, yrkesbil, driftsmidler med kostpris over 15 000

Det er viktig at du sjekker at ingenting er registrert begge steder. Hvis noe står begge steder, må du fjerne den ene oppføringen.

 

Hvis du ikke får opp næringsspesifikasjonen når du åpner skattemeldingen, kan det bety at vi ikke har opplysninger om at du er næringsdrivende.

Du må da legge næringsspesifikasjon til skattemeldingen din.

Slik gjør du det:

  1. Skriv næring i søkefeltet øverst til høyre inne i skattemeldingen din
  2. Velg Inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i næring
  3. Velg Gå til næringsspesifikasjon

Du får nå opp muligheten til å fylle ut næringsspesifikasjonen.

smen-legg-til-naringsspesifikasjon-ga-til.png

Se film som viser hvordan du legger til næringsspesifikasjon

Skattemeldingen din er forhåndsutfylt, men det betyr ikke at den er ferdigutfylt.

Det betyr at du må

  • sjekke at opplysningene dine stemmer, for eksempel inntekter, gjeld og formue
  • endre hvis noe mangler eller er feil

Har du krav på fradrag, kan det gjøre grunnlaget vi beregner skatt på mindre. Dermed kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv.

Hjelp til å få riktig skatt:

Som personlig næringsdrivende kan det også være lurt å sjekke fradrag for privatpersoner for å sikre at du får alle fradrag du kan ha rett til, for eksempel foreldrefradrag, reisefradrag og liknende.

Når du har sjekket at både skattemeldingen og næringsspesifikasjonen stemmer, kan du sende den inn.

Fristen er 31. mai.

Du kan endre og levere så mange ganger du vil. Hvis du får nye opplysninger eller oppdager feil, kan du også endre etter at fristen er gått ut.

Når vi har behandlet skattemeldingen din, vil du motta skatteoppgjøret ditt. Du får beskjed når dette er klart.

Hjelp til å få riktig skatt

Har du krav på fradrag, kan det gjøre grunnlaget vi beregner skatt på mindre. Dermed kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv.

Noen vanlige fradrag du kan ha krav på:

Se flere fradrag du kan ha krav på som næringsdrivende

 

Selv om du ikke hadde næringsaktivitet i fjor, må du levere skattemelding med næringsspesifikasjon.

Når du åpner næringsspesifikasjonen din, stiller vi deg noen spørsmål. Det ene spørsmålet er om du har hatt næringsaktivitet. Der svarer du nei, og vil få en skattemelding med null i næringsinntekt.

Du må deretter sjekke dine personlige skatteopplysninger før du sender inn skattemeldingen.

Se film som forklarer hvordan du leverer skattemelding med næringsspesifikasjon når du ikke har hatt aktivitet

Når du åpner næringsspesifikasjonen første gang, stiller vi deg noen spørsmål. Et av disse er om du har driftsinntekter over 50 000 kroner. Om du svarer nei på dette, får du en enkel næringsspesifikasjon som er tilpasset deg.

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan dele inntekt fra felles virksomhet mellom seg. Dere må begge ha jobbet i virksomheten i inntektsåret.

Slik deler dere inntekten

Frist og utsettelse

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Du kan søke utsettelse, men må gjøre det før fristen går ut. 

For å få eventuelle skattepenger utbetalt til riktig tid, må du sørge for at kontonummeret vi har registrert er riktig.

Hvis det blir vanskelig å rekke fristen, kan du søke utsettelse. Du kan ikke søke om utsettelse etter at fristen har gått ut, så vær ute i god tid om dette gjelder deg.

Hvis du ikke leverer innen fristen, kan du bli ilagt tilleggsskatt eller tvangsmulkt.

Regnskapsførere og revisorer kan også søke utsettelse på vegne av sine klienter.

Viktig informasjon

Noen grupper har fått automatisk utsatt frist i år. Dette gjelder kun for skattemeldingen for inntektsåret 2023, som du leverer i 2024.

Les mer og se hvilke grupper det gjelder

Utenlandske selskap kan søke om fritak fra levering av skattemelding. Fritak kan bli innvilget dersom din virksomhet, som er utført i Norge under inntektsåret, er unntatt skattlegging i Norge etter skatteavtale.

Du søker fritak ved å logge deg inn og fylle ut kontaktskjemaet. Velg temaet «Skattemelding».

For å unngå tvangsmulkt for manglende levering bør du sende søknaden i god tid før frist for levering av skattemelding.

Du kan registrere eller endre et kontonummeret hvis du ønsker at penger som skal utbetales til deg skal komme inn på en annen konto enn den som er registrert på deg. 

Registrere eller endre kontonummer

Slik fungerer den nye skattemeldingen

Tidligere leverte alle næringsdrivende skattemelding via Altinn, og la ved næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Skattemeldingen, næringsoppgavene og vedleggsskjemaene har vi nå slått sammen, slik at du fyller ut alt i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen din. 

For deg som driver enkeltpersonforetak holder det derfor å levere én skattemelding, der du oppgir både dine personlige skatteforhold og opplysninger om næringsvirksomheten din. Det gjør utfylling og innsending av skattemeldingen enklere, raskere og riktigere.

Se video som forklarer hvordan du åpner og fyller ut skattemelding med næringsspesifikasjon:

Hjelp og støtte til systemleverandører og samarbeidspartnere

Ønsker du tilgang til teknisk dokumentasjon for skattemeldingen, informasjon om hvordan du kan teste systemet ditt eller andre nyttige tips, finner du dette på skattemeldingen sin side på GitHub:

Du finner også informasjon om ny skattemelding på Altinn digitalisering.