Næringsdrivende som dør

Hvis den avdøde drev næring, er det en del ting du som etterlatt må ta stilling til, og oppgaver du eller regnskapsfører må gjøre.

Hvis den avdøde hadde enkeltpersonforetak

I slutten av mars sender vi skattemeldingen i posten til den som er kontaktperson for dødsboet. Kontaktpersonen må fylle ut og levere skattemeldingen for næringsdrivende innen fristen 31. mai.

Den må sendes per post til:
Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Hvis du ikke har mottatt skattemeldingen for avdøde innen 15. april, må du sende oss en henvendelse.

Har du behov for utsatt leveringsfrist, kan du søke om det via vårt kontaktskjema.

Hvis bedriften er registrert i Merverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret), vil dødsboet få et brev med spørsmål om bedriften skal drives videre. Skal bedriften drives videre, må du svare på brevet. Hvis vi ikke får svar innen fristen, vil vi slette bedriften fra Mva-registeret.

Så lenge bedriften er registrert i Mva-registeret, må du levere mva-melding på vegne av bedriften.

Avdødes ektefelle får tilgang til mva-meldingen når ektefellen sitter i uskiftet bo. Ektefellen kan levere mva-meldingen elektronisk.

Regnskapsfører kan levere mva-meldingen elektronisk.

Andre arvinger må først velge en fullmektig/ansvarlig for dødsboet. Den ansvarlige, eller den som har fått fullmakt, må sende inn opplysningene via vårt kontaktskjema.

Du må sende oss opplysninger om salg og kjøp fordelt på de mva-kodene som er aktuelle for bedriften. Opplysningene finner du i regnskapet til bedriften. Se oversikt over mva-koder.

Du kan også sende inn per post:
Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 Oslo

Hvis bedriften har ansatte, må du som er kontaktperson for dødsboet levere a-melding.

Forskuddsskatt

Alle som driver næringsvirksomhet, skal betale forskuddsskatt av forventet overskudd fire ganger i året.

Hvis du mottar faktura på forskuddsskatt for den avdøde, må den betales.

Hvis forskuddsskatten er feil, må du endre skattekortet for avdøde. Det gjør du ved å fylle ut skjema for endring av skattekort/forskuddsskatt (RF-1102) på papir.

Restskatt, merverdiavgift og andre krav

Hvis den avdøde har fått restskatt, krav om særavgift eller merverdiavgift sender vi krav om betaling til den som er kontaktperson for dødsboet.

For å slette et enkeltpersonforetak i foretaksregisteret, må du som ansvarlig for dødsboet fylle ut og signere papirskjema for sletting. Du må legge ved skifte- eller uskifteattest. 

Du finner mer informasjon om dette hos Brønnøysundregistrene:

Skjema for sletting (brreg.no)

Viktig informasjon

Hvis den næringsdrivende hadde regnskapsfører, kan du kontakte regnskapsfører for å avklare hvilke oppgaver hen kan gjøre for bedriften.

Hvis den avdøde hadde aksjeselskap

Aksjeselskap har juridiske forpliktelser som må oppfylles, selv om eier, styremedlem eller daglig leder dør.

Det vil blant annet si at aksjeselskapet fortsatt må sende inn skattemelding, levere aksjonærregisteroppgave, levere mva-melding og levere a-melding hvis selskapet har ansatte.

De som arver aksjene, blir nye eiere av selskapet.

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Styret velges av eierne, på generalforsamling.

Eierne bør kalle inn til ekstraordinær generalforsamling snarest mulig.
 

Et styremedlem kan overta midlertidig som styreleder i helt spesielle tilfeller, for eksempel ved dødsfall.

Styret bør kalle inn til ekstraordinær generalforsamling snarest mulig.
 

Skatteetaten har gratis kurs for nye næringsdrivende der vi informerer om hva du bør gjøre når du driver et aksjeselskap.

Avslutte bedrift