Skattemelding og skatteoppgjør for avdøde: Få oversikt over avdødes økonomi

Når du skal vurdere om du skal overta et dødsbo, må du finne ut hva den avdøde etterlater seg. Det vil si at du må skaffe deg oversikt over avdødes formue og gjeld.

Slik bestiller du

Ektefelle eller registrert partner kan bestille den avdødes skattemelding og skatteoppgjør. Du trenger ikke å sende oss dokumentasjon for å få dette.

Vi sender kontaktpersonen for dødsboet skattemelding og skatteoppgjør for avdøde når dette er klart.

Hvis du trenger innsyn i den avdødes formue og gjeldsforhold, må du kontakte tingretten for å få en formuesfullmakt. Det er den lokale tingretten der den avdøde bodde som kan gi en slik fullmakt.

Når du har fått en slik fullmakt, kan du bestille utskrift av formue og gjeld:

Du kan også bestille per post. Husk å legge ved fullmakt fra tingretten.

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Vi sender kontaktpersonen for dødsboet skattemelding og skatteoppgjør for avdøde når dette er klart.

Bobestyrer som har fullmakt til å forvalte boet etter den avdøde, kan også få tilsendt eller utlevert skatteoppgjøret til avdøde. Retten til å få opplysningene må dokumenteres ved kopi av fullmakten.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Begravelsesbyrå kan etter fullmakt fra arvingene søke om gravferdsstøtte. Begravelsesbyrået har i slike tilfeller rett til å få utlevert de opplysningene fra avdødes skattemelding som må legges ved søknaden til NAV. Retten til å få opplysningene må dokumenteres med fullmakten.

Dere kan bruke vår fullmakt for begravelsesbyråer.

Alle som har rett til å få utlevert dokumenter eller andre opplysninger om avdøde, har rett til å la seg bistå eller representere av en fullmektig. Fullmektig kan være privatpersoner, begravelsesbyråer, advokater, osv.

Alle må fremlegge en fullmakt.

Henvendelsen med nødvendig informasjon sendes via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dette må du gjøre når du har bestemt deg

Når du har fått oversikt over avdødes økonomi og bestemt deg for om du skal overta boet, kontakter du tingretten.

Det er kun hvis du velger å overta dødsboet (foreta skifte) eller får fullmakt fra tingretten til å disponere dødsbo av liten verdi, at du må levere eller rapportere inn noe om den avdødes skatteforhold.

Da kan du lese mer om hva du må gjøre når du har overtatt boet.