Forskuddsmeldingen

Forskuddsmeldingen gir en presentasjon av Skatteetatens hovedutskrivning av skattekort og forskuddsskatt. Forskuddsmeldingen gis ut hvert år.