Important information

This page is not available in English.

Forskuddsmeldingen

Forskuddsmeldingen gir en presentasjon av Skatteetatens hovedutskrivning av skattekort og forskuddsskatt. Forskuddsmeldingen gis ut hvert år.