This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Lover og forskrifter

  • Published:

Lover 

Her er lenker til de mest relevante lovene.
For å se alle gjeldende lover på skatte- og avgiftsområdet, søk i Lovdata

Om relevante forskrifter

Listen under er en oversikt over artikler som er skrevet av Skattedirektoratet med informasjon om enkelte forskrifter og endringer av disse.

For å se alle gjeldende forskrifter, søk etter forskriften i Lovdata

Skatt

Merverdiavgift

Avgifter

Folkeregister

Andre

 

footer/desktop/standard