Tax return for businesses

All businesses must submit their tax return electronically by 31 May.

Choose enterprise:

 

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i 2017 må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre

Hvis autorisert regnskapsfører eller revisor har fylt ut skattemelding som nå ligger i ”Til min behandling” i altinn.no må du fortsatt kontrollere og signere. 

Du logger deg inn åpner skattemeldingen og kontrollerer at opplysningene i skattemeldingen og vedleggene er korrekte og fullstendige. Er de det, "signerer" du og sender inn oppgavene elektronisk i altinn.

  • Businesses can apply to defer submission by 30 days. If the tax return is submitted after the deadline, an explanation for the late submission must be attached.
  • Accountants and auditors can apply for one month's deferment on behalf of up to 10 percent of their client portfolio. The application must concern named taxpayers. Apply for deferment on behalf of clients here.
  • Spouses of self-employed persons who are not self-employed themselves do not need to apply for deferment of the deadline. Spouses will automatically be granted the same deferred deadline as the self-employed person.
No deferments will be granted beyond 30 June. If the tax return is submitted after the deadline, an explanation for the late submission must be attached.

If you are unable to submit, you may be issued with an enforcement fine.

footer/desktop/standard