This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Skjema

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. 

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Verdipapirsentralen (VPS) står for innrapporteringen. Da står VPS for innrapporteringen. Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven.

Ikke godkjent = konsekvenser for selskapets aksjonærer

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer (RF-1088).

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven Aksjer og fondsandeler (RF-1059).

Du må levere innen fristen

Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale et beløp for hver dag inntil du har levert.

Hjelp til levering

Guide til Altinn, rettedninger og papirskjema

footer/desktop/standard